Akreditační komise chce zastavit doktorská studia na právech v Plzni

Litomyšl (Svitavsko) - Akreditační komise chce pozastavit přijímání uchazečů o doktorská studia na plzeňských právech Západočeské univerzity (ZČU). Současní studenti je ale mohou dokončit. Fakulta má rovněž dočasně ztratit právo udělovat v rámci rigorózního řízení titul JUDr. Novinářům to dnes řekla předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. V magisterském programu bude moci fakulta pokračovat. Komise ale ministerstvu školství doporučila, aby dosadilo do zkušebních komisí nezávislé odborníky. Rovněž dnes doporučila univerzitě učinit kroky k zamezení opisování závěrečných prací. ZČU proto upraví své vnitřní předpisy, a tím umožní bez výjimky obsah prací kontrolovat. Veškeré práce obhájené v následujících měsících a letech na Západočeské univerzitě posoudí počítačový program na odhalení plagiátů.

„Státní rigorózní zkoušky bude moci znovu vykonávat až po zavedení standardních funkčních mechanismů, konsolidaci doktorského studijního programu a po projednání kontrolní zprávy, kterou předloží akreditační komisi,“ uvedla Dvořáková. Zprávu Dvořáková očekává nejpozději do 15. května 2010 a do roka by podle ní měla být fakulta plně stabilizována.

Omezení se podle ní netýká magisterského studijního programu až na doporučení, aby do zkušebních komisí ve všech studijních programech byli při státních závěrečných zkouškách přítomni nezávislí odborníci z jiných akademických institucí. Opatření má zajistit vnější kontrolu u všech závěrečných zkoušek jak u bakalářského, magisterského, tak i doktorského programu. „Jde nám o to, aby studenti fakulty, kteří velmi silně doplácejí na situaci, do které ji dostalo minulé vedení, mohli jasně tvrdit, že prošli naprosto průhlednými a transparentními závěrečnými zkouškami,“ vysvětlila Dvořáková.

Video Reportáž Michala Klokočníka a živý vstup Jiřího Pospíšila
video

Reportáž Michala Klokočníka a živý vstup Jiřího Pospíšila

Vladimíra Dvořáková:

„Nezabývali jsme se čistě jen doktorským a rigorózním řízením, ale snažili jsme se analyzovat celou situaci na fakultě… Na fakultě právnické byly dlouhodobě nefunkční standardní kontrolní mechanismy, jež vykonává akademická obec. Zejména neexistovalo kolegium děkana, nekonaly se porady vedoucích kateder, vědecká rada se nescházela aspoň jednou za semestr a neprojednávala základní dokumenty, akademický senát neschvaloval výroční zprávy fakulty a nezabýval se problémy, na které již dříve upozorňovala akreditační komise. Nescházela se oborová rada, byl neprůhledný systém přijímacího řízení. Jde o porušení nejzákladnějších principů akademického života.“

Z jejího vyjádření vyplynulo, že prověrka komise potvrdila závažné chyby ve fungování fakulty. Neexistovalo prý kolegium děkana, nefungovala kontrola při zapisování známek. Nové vedení by podle Dvořákové mělo například omezit riziko plagiátů.

Děkan Jiří Pospíšil rozhodnutí přijal s úlevou, čekal prý ještě tvrdší závěry. Jedním z dalších kroků by podle něho mohlo být i očekávané odebírání titulů. Pokud se najatá advokátní kancelář vyjádří v tom smyslu, že je možné titul odebrat, může k tomu dojít na začátku příštího roku. „Akreditační komise má jednoznačně důvěru k novému vedení, což je pozitivní zpráva pro studenty a pro školu jako takovou, která se žádným způsobem neruší, nebude se zavírat,“ pochvaloval si Martin Marek, který je na právnické fakultě členem studentské komory akademického senátu.

Děkan Jiří Pospíšil:

0„My jsme s dnešním rozhodnutím akreditační komise velmi spokojeni. To rozhodnutí je velmi velkorysé vzhledem k situaci, v jaké se fakulta nachází… Přiznám se, že původně jsem měl strach, že dojde k odejmutí akreditace, a k tomu nedošlo. Vidím to tedy tak, že akreditační komise dává naší fakultě velkou šanci vše napravit a normálně fungovat.“

Do války s plagiáty nasadí ZČU počítačový program

„Zahájili jsme rekonstrukci vnitřních předpisů tak, aby bylo povinností pro celou univerzitu účastnit se antiplagiátorského systému. Práce odevzdávané v květnu a červnu už by měly tomuto režimu podléhat,“ řekl prorektor univerzity František Ježek. Kontrolovat texty ZČU dosud bránily její předpisy. Neexistovala povinnost odevzdávat diplomové ani bakalářské práce elektronicky. Nyní budou všechny závěrečné práce na ZČU evidovány prostřednictvím informačního systému STAG, jako je tomu u doktorského studia od října 2006. Systém umožňuje napojení na program Theses zavedený Masarykovou univerzitou v Brně, jenž umí odhalit plagiát. Theses zavedla brněnská univerzita jako první v Česku v roce 2006.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24