O případném Žáčkově nástupci bude rada jednat až v lednu

Praha - Rada Ústavu pro studium totalitních režimů odložila projednávání konkurzu na nového ředitele, znovu se kvůli tomu sejde 13. ledna příštího roku. Projednávání tohoto bodu dnes požadovala členka rady Petruška Šustrová. Rada se prý na tomto postupu shodla včetně navrhovatelky. Podle místopředsedy rady Patrika Bendy bude rada jednat také o stanovení funkčního období pro nového ředitele, uvažuje se o čtyřech nebo pěti letech.

Rada rovněž přijala usnesení k petici, kterou inicioval aktivista Stanislav Penc. Tomu vadí, že ústav v publikaci o vzniku Občanského fóra ukázal na výtvarníka Josku Skalníka jako na informátora StB, aniž vyslechl Skalníkovu verzi příběhu. Pencovu petici podepsal i exprezident Václav Havel, což už dříve potvrdila Havlova kancelář. Pencovi ani signatářům petice prý nejde o to, aby ÚSTR zanikl. Penc poukazuje také na kritiku ústavu za zveřejnění materiálu o spisovateli Milanu Kunderovi.

Rada ale dospěla k závěru, že ústav vydáním a prezentací publikace manažersky ani profesionálně neselhal. Pozvala rovněž signatáře petice k návštěvě ústavu a Archivu bezpečnostních složek, aby se seznámili s chodem a výsledky obou institucí. Petici podepsal i občanský aktivista John Bok, podle kterého se opakují některé nepřípustné excesy, které snižují pověst ústavu. Důkazem toho, že je něco v nepořádku, jsou prý i odchody řady kvalitních historiků z ústavu. Předsedkyně Rady ÚSTR Naděžda Kavalírová ale vidí za útoky na Ústav pro studium totalitních režimů strach lidí, které by mohly jeho archivy ohrožovat.

Žáček minulý týden uvedl, že petici považuje za pokus o cenzuru ústavu. Dodal, že pokud Rada ÚSTR vypíše výběrové řízení na nového ředitele, je připraven se do něj přihlásit, aby obhájil svou dosavadní práci. Na jeho podporu vznikla i nová petice, která zmiňuje „nebezpečné a trestuhodné“ tendence ČSSD a KSČM ústav zrušit či paralyzovat. Žáček byl jmenován do funkce bez výběrového řízení k 1. lednu 2008. Od června 2007 byl zmocněncem vlády pro řízení ústavu a Archivu bezpečnostních složek.