Václav Havel předal ceny za nejlepší studentské eseje na téma 20 let svobody

Praha – Bývalý prezident Václav Havel vyhlásil vítěze literární soutěže pro studenty středních škol, kteří měli za úkol napsat esej na téma Dvacet let svobody od komunismu. První cenu nakonec obdržel student English College v Praze Kryštof Vosátka za úvahu Nuda na zemi. Soutěž uspořádala Knihovna Václava Havla a do prvního ročníku se přihlásilo 86 středoškoláků. Porota udělila vedle první ceny také dvě druhé a dvě třetí ceny, k nim ještě tři čestná uznání.

„Celkově bych k tomu snad řekl jediné - já se těším, až vy a autoři těch textů, které jsme vyslechli, až prosáknou veřejným životem až do politiky a budou v ní působit,“ řekl exprezident, který si při vyhlášení vyslechl ukázky vítězných prací v podání Evy Holubové a Táni Fischerové. 

Soutěž se soustředila na esej, protože ten je ústředním žánrem Havlovy tvorby. Jeho eseje na témata literární, umělecká, společenská, politická i duchovní se staly klasikou české literatury a byly přeloženy do desítek jazyků. Podle ředitele knihovny Martina Putny je potřeba pěstovat dál žánr eseje - ne ve smyslu napodobování, ale ve smyslu havlovské odvahy pojmenovávat nepříjemné problémy a hledat nekonvenční řešení.   

0Václav Havel:

„Nastal čas pro novou a svobodnou reflexi dnešní situace a zamyšlení o tom, co se nám nelíbí a co by mělo být. Společnost potřebuje vizi svého dalšího vývoje, nepotřebuje už revoluci fyzickou, ale jakousi revoluci existenciální. Kdo jiný má být tím nositelem než vy a vaše děti.“

Slavnostní předání cen se konalo v prostorách Knihovny Václava Havla. Ta byla založena po vzoru prezidentských knihoven v USA, aby sloužila dokumentaci, výzkumu a propagaci života, díla i myšlenek Havla jako dramatika, bojovníka za svobodu, organizátora české a středoevropské nezávislé kultury, vězně svědomí, vůdce sametové revoluce 1989, československého a českého prezidenta a jedné ze světových morálních autorit 20. století.   

Pro veřejnost je v sídle knihovny v Galerii Montmartre v Řetězové ulici na Starém Městě otevřena výstava „Havel v kostce“. Zájemci uvidí i zcela neznámé havlovské materiály. Expozice dokumentuje život exprezidenta a skrz něj proměny české společnosti. Knihovna rovněž vydává knížky, pořádá výstavy, organizuje kolokvia a menší konference - to vše s cílem mapovat život a dobu Václava Havla, jeho rodiny a lidí, kteří se pohybovali v jeho blízkosti. Středním školám nabízí také vzdělávací programy.