SŽDC připravila projekt rekonstrukce trati z Rokycan do Plzně

Plzeň – Projekt modernizované a částečně i nové trati z Rokycan do Plzně dokončila Správa železniční dopravní cesty. Počítá s tím, že vlaky z Rokycan do Ejpovic pojedou po stávající trati, která projde modernizací, místo objížďky přes Chrást ale pojedou docela novým tunelem pod vrchy Homolka a Chlum. Přeložka by měla být také součásti plánované vysokorychlostní trati z Regensburgu do Prahy. Stavba by měla začít příští rok, hotova má být v roce 2015.

Nová resp. modernizovaná trať z Rokycan do Plzně by měla být díky přeložce u Chrástu (úsek Ejpovice – Plzeň) asi o šest kilometrů kratší, vlaky zároveň pojedou vyšší rychlostí – v tunelu se počítá se 160kilometrovým limitem, který bude možné zvýšit na 200 km/h po napojení na vysokorychlostní trať. Na zbytku trasy, která by měla vést z větší části po současné trati, budou běžné vlaky jezdit maximálně 120 km/h a vlaky s naklápěcí skříní 160 km/h.

Součástí rekonstrukce trati bude také modernizace železniční infrastruktury Ta by měla umožnit vyšší průchodnost trati. Především kvůli stavbě přeložky z Ejpovic do Plzně chce SŽDC upravit také silnice v úseku, který nepovede tunelem. Všechna křížení by totiž měla být mimoúrovňová.

Stávající trať z Ejpovic do Plzně přes Chrást bude podle projektu zachována pouze mezi Ejpovicemi a Chrástem, navíc jenom jednokolejná. Z Chrástu do Plzně-Doubravky budou koleje sneseny.