Sonja Baťová: Neviňme za všechno vládu, jděme osobním příkladem

Ostrava – Ředitelka Bata Shoe Organization Sonja Baťová, vdova po zesnulém česko-kanadském podnikateli Tomáši Baťovi, pokračuje v odkazu svého muže a stará se o chod rodinného podniku. Ale nejen to - Sonja Baťová pracuje na několika dobročinných projektech a v neziskových organizacích. Pokračuje ve šlépějích svých předchůdců, dbá na výchovu a vzdělání nejen svých zaměstnanců. Tvrdí, že pokud je podnik veden etickým způsobem, předejde se tím krizi. Nedávno se účastnila konference Etika v podnikání a ve společnosti 2009, kde se mluvilo hlavně o ekonomických problémech spojených s uplatňováním etického chování.

Sonja Baťová vyzdvihuje manželovu starost o druhé lidi. Péčí o své zákazníky se pak zvyšuje reputace. „Spousta našich podniků je také v zemích třetího světa, kde pro nás lidé začínají pracovat. Dříve pracovali třeba v zemědělství a poprvé mají práci v této oblasti, takže i jim se snažíme pomáhat, zlepšovat životní podmínky. Pověděli by vám, že jejich děti mohou studovat, díky Baťovi mnoho lidí zaznamenalo zvýšení životní úrovně,“ říká Baťová.

Sonja Baťová:

„Pokud podnik není veden etickým způsobem, je to příčina krizí – i ekonomických krizí.“

Neúnavná žena s podnikatelským duchem zdůrazňuje rodinnou tradici: „Rodina byla vždy součástí podniku. Syn je generálním ředitelem a také naše dcery jsou v různých výborech v rámci našeho rodinného podniku. Jedna je v Latinské Americe, jedna je v Itálii a třetí jezdívá často do Zlína.“ Zapojeni do práce ve společnosti jsou i vnoučata. „Nejenže jsou zapojeni v tomto podniku, ale také věří v principy a zásady naší organizace, založené mým tchánem ve třicátých letech,“ říká.

Baťová navazuje na tradici svého tchána Jana Antonína Bati i v otázkách etických. „Tchán měl ve třicátých letech spoustu proslovů o pracovní etice, která by se měla respektovat a které by se mělo také důvěřovat. Věřil také, že je možné vzdělávat zaměstnance. Snažil se vytvářet podmínky pro to, aby mohli studovat dál. Pro něj podnikání nebylo jen otázkou vydělávání peněz. Byla to pro něj služba společnosti a služba zemi.“

Etika podnikání je v současné době těsného propojení byznysu s politikou klíčovým společenským tématem. Souvisí s tím i otázka korupce, na kterou se klade důraz i ve společnosti Sonji Baťové. „V naší organizaci jsme velice přísní v otázce korupce. Všichni musejí podepsat dokument, který reguluje korupční otázky, způsob, jakým se jedná s lidmi, způsob, jakým se vyjednává a podobně… Je velice důležité lidi vychovávat a vzdělávat, musí dodržovat určitá pravidla. Je třeba určitá disciplína. Neviňme vládu za všechny chyby, musíme představit i náš příklad, aby naše vlastní počínání bylo správné,“ domnívá se Baťová.

Sonja Ingrid Baťová, za svobodna Wettsteinová, vystudovala na švýcarském institutu technologie v Curychu architekturu. Jejím mužem byl Tomáš Baťa, který zemřel 1. září 2008 ve svých nedožitých 94 letech. Má tři dcery a jednoho syna. Je ředitelkou Bata Shoe Organization a členkou správních rad hned několika podniků a vzdělávacích nebo obecně prospěšných institucí, jako například Junior Achievement nebo Worldwide Fund. Ve funkci předsedkyně Národní rady designu v Kanadě spolupracovala s kanadskou vládou a mezinárodními organizacemi na propagaci kvalitního designu výrobků, výstavby a urbanistického plánování. Je čestnou kapitánkou Kanadského vojenského námořnictva a členkou rady Královské vojenské akademie. Za své zásluhy o kanadskou společnost obdržela mnoho čestných doktorátů a řádů, včetně nejvyššího řádu Kanady „Order of Canada“. Sonja Baťová je rovněž zakládající předsedkyní Baťova Muzea obuvi v Torontu a spolupracuje i s obuvnickým muzeem ve Zlíně.

Tomáš Baťa
Tomáš Baťa
Více fotek
  • Tomáš Baťa zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/388/38783.jpg
  • Jan Antonín Baťa zdroj: Internet http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/3/256/25581.jpg