Zelení chtějí omezit pravomoci prezidenta, vláda nesouhlasí

Praha - Negativní stanovisko dnes přijala vláda k návrhu Strany zelených, který omezuje pravomoci prezidenta republiky při podpisu mezinárodních smluv. Podle premiéra Jana Fischera je návrh jednoúčelový. Nezávisle na stanovisku vlády o osudu návrhu rozhodne sněmovna a Senát. Zelení návrh připravili v reakci na otálení prezidenta Václava Klause s podpisem Lisabonské smlouvy.

Podle novely z pera zelených by prezident dostal lhůtu na ratifikaci mezinárodní smlouvy třicet dnů od jejího schválení parlamentem nebo lidmi v referendu. Pokud by prezident nepodepsal, pravomoc dokončit ratifikaci by přešla na předsedu vlády. „Vláda s ohledem na jeho jednoúčelovost k návrhu přijala jednoznačně negativní stanovisko,“ řekl k tomu Fischer.

Zelení svůj návrh odůvodňují tím, že postavení hlavy státu v procesu ratifikace v ČR lze označit za formální a ceremoniální. Mezinárodní smlouvy sjednává vláda a souhlas k nim dává parlament, tedy instituce „politicky odpovědné a disponující větší legitimitou“, domnívají se předkladatelé.

Zelení chtějí omezit prezidentské pravomoce

0„Záměrem předkládaného návrhu ústavního zákona je zakotvit v ústavě mechanismus, který by předcházel situacím, kdy politicky neodpovědný prezident bude diktovat svoji osobní představu zahraniční politiky České republiky nerespektujíc přitom přání vlády a parlamentu.“

Klaus se negativním postojem k Lisabonské smlouvě, reformnímu dokumentu Evropské unie, nikdy netajil. Nejprve svůj podpis podmínil vyjádřením Ústavního soudu, který dvakrát posuzoval, jestli je smlouva v souladu s českým právním řádem, poté žádal o výjimku pro Česko z Listiny základních svobod. Na Klausův podpis tak s napětím čekala celá Evropa. Prezident smlouvu signoval až po přiznání výjimky, 3. listopadu. Dokument, který zavedl například funkci prezidenta EU, začíná platit 1. prosince.

Strana zelených
Strana zelených