Tendr za 328 milionů má určit organizátora státních maturit

Praha - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) vypsalo výběrové řízení na státní maturity v objemu 328 milionů korun. Má se tak pro příštích pět let zajistit logistika a digitalizace zkoušek nebo rozvoz testů do škol. Ředitel centra Pavel Zelený přišel s inovací, podle níž se mají výsledky studentů převést do digitální podoby už ve školách. Je to prý bezpečnější než varianta jeho předchůdce, který chtěl testy svážet do jednoho řídicího centra. Start státních maturit by měl přijít na 317 milionů korun, každoroční provozní náklady mají být 220 milionů korun.

Státní zkoušky by měly začít v roce 2011, nové řešení je prý neprodraží. Tendry na zajištění maturit přitom už byly jednou vypsány, předchozí ředitel je však z úsporných důvodů zrušil. Jedna ze zakázek se bude týkat dohledového centra, které umožní sledovat průběh maturit na jednotlivých školách. Další zakázka má zase zajistit rozvoz zkušebních testů z řídicího centra do škol. Tyto testy budou do škol ještě převáženy fyzicky, další komunikace mezi školami a centrem už ale bude elektronická. Třetí tendr má proto zajistit právě bezpečné spojení mezi školami a centrem tak, aby logistika maturit nebyla ničím narušena.

Pavel Zelený, ředitel CZVV:

„Klíčovým sporem byla otázka způsobu pořizování dat, tedy zda se data budou digitalizovat ve školách, nebo až v centru poté, co se originály výsledků žáků nejprve svezou a poté se zase do škol rozvezou.“

Zelený řídil CZVV od roku 2007 do ledna 2009. Pak místo něj tehdejší ministr školství Ondřej Liška (SZ) dosadil Martina Macha, prý aby hledal úspornější řešení. Mach hned zrušil dva již vypsané tendry za celkem 479 milionů korun. Rozhodl se totiž zajistit vzdělávání učitelů a informační systém levněji ve spolupráci s jinými institucemi při ministerstvu školství. Současná ministryně školství Miroslava Kopicová však po nástupu do funkce Macha odvolala a dosadila místo něj opět Zeleného. Ten nechal zpracovat analýzu rizik, která prý ukázala, že řešení jeho předchůdce byla nespolehlivá, komplikovaná a nákladná. Státní maturity Parlament odložil z příštího roku na rok 2011. Odloženy byly už jednou, původně měly začít v roce 2007.