Na plzeňských právech už zmizely i přijímací testy studentů

Plzeň - Přijímací protokoly většiny studentů a absolventů plzeňských práv zmizely. Nový proděkan pro studijní záležitosti Fakulty právnické Západočeské univerzity Petr Bezouška dnešnímu Právu řekl, že zřejmě skončily ve skartovačce. Škola se potýká s následky skandálů s plagiátorstvím a nestandardní délkou studia. Fakulta, která čelí největšímu skandálu vysokého školství od roku 1989, už na svou záchranu provádí reformu. Pod vedením nového děkana Pospíšila sestavila mimo jiné novou vědeckou radu, přešla na kreditní systém, zavádí jiné přijímací řízení a provedla i inventarizaci diplomových i dalších prací.

„Nikde nejsou a nikdo o nich neví. Je možné, že byly skartovány,“ řekl listu Bezouška. „Domníval jsem se, že jsou uloženy v archivu univerzity, bylo mi ale řečeno, že jsou u nás. Tady se však nenašly,“ řekl. Zároveň dodal, že testy se dají dohledat jen v materiálech studentů, kteří práva studují prvým nebo druhým rokem. I zde však v řadě případů chybějí.

Podle listu jsou zmizelé protokoly dalším dokladem chaosu, který na škole vládl. Dle slov rektora univerzity Josefa Průši to asi byla specialita právnické fakulty. Všude jinde se podle něj testy uschovávají. „Každý student má svoji složku, kde se archivují,“ potvrdil studijní proděkan plzeňské pedagogické fakulty Ladislav Čepička.

Děkan Jiří Pospíšil:

„Že se (podklady) nenašly, může vytvářet určité otazníky nad tím, jak byli někteří studenti přijímáni.“

Kvůli chybějícím testům prakticky nelze rozluštit například záhadu přijímacího řízení Barbory Baxové a Jana Kociny, tedy dětí učitelů fakulty, kteří ostře kritizují její minulé vedení. Baxová i Kocina uvedli, že přijímací zkoušky vykonali řádně, podle elektronického systému fakulty však oba napsali test na nulový počet bodů.

„Je to totální nesmysl, jsem si stoprocentně jist, že můj syn na přijímacích zkouškách byl,“ uvedl pro ČT fakultní pedagog Jan Kocina. „Byli jsme varováni, že vyplavou nějaké věci týkající se našich dětí, ale nevěnovali jsme tomu pozornost, protože jsme nevěděli, co by mohlo vyplavat,“ dodal Kocina. Podle tajemníka z katedry trestního práva Petra Kybice měli do systému přístup vedoucí kateder, případně někdo z vedení.

Záznam o přijetí Jana Kociny na plzeňská práva
Záznam o přijetí Jana Kociny na plzeňská práva
Více fotek
  • Záznam o přijetí Jana Kociny na plzeňská práva autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1274/127329.jpg
  • Právnická fakulta v Plzni autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1171/117091.jpg
  • Jan Kocina autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1274/127328.jpg