Oprava propadlé silnice na Kolišti potrvá ještě týden

Brno – Výrazné omezení provozu ve frekventované brněnské ulici Koliště skončí příští úterý, potrvá tedy ještě týden. Informovala o tom mluvčí Tepláren Brno Liliana Geisselreiterová. Dva pruhy ze tří jsou uzavřeny kvůli havárii parovodu, který nyní teplárna opravuje. Celkem budou práce trvat tři týdny, podle generálního ředitele Tepláren Brno Alexeje Nováčka je nelze urychlit.

„Práce na opravě jsou realizovány nonstop. S ohledem na nezbytnost dodržení technologických lhůt při tuhnutí nových betonových prvků nelze termín opravy zkrátit,“ uvedl Nováček.

Na poškození stropu šachty a zákrytových desek parovodu na Kolišti přišli pracovníci tepláren při kontrole v polovině listopadu. V důsledku poškození se posléze částečně propadla i vozovka vedoucí nad parním kanálem.

Parovod je uložen v železobetonovém kanálu krytém deskami ze stejného materiálu. Zařízení bylo položeno v roce 1941 do tehdejší zeleně parku na Malinovského náměstí. V důsledku rozšiřování Koliště se však osa parovodu ocitla téměř ve středu silnice. „Kanál s přilehlou šachtou však nebyly konstruovány tak, aby odolávaly zatížení vozovky vozidly,“ uvedla mluvčí.

Konstrukce parovodu je v tomto úseku navíc výrazně narušena vlivem několikanásobného zatopení přívalovými srážkami. Velký vliv má také působení posypových materiálů, které v zimním období prosakují do prostoru šachty a parovodu a působí agresivně. V důsledku toho byly výrazně poškozeny ocelové výztuže betonových prvků kanálu, poznamenala mluvčí.