Dva uznávaní akademici se po dvou letech přiznali k plagiátorství

Praha - Dva uznávaní vysokoškolští učitelé a vědečtí publicisté z oboru psychologie Jiří Hoskovec a Jiří Štikar se po dvou letech přiznali k plagiátorství. Na webových stránkách nakladatelství pražské Karlovy univerzity Karolinum se omluvili za to, že ve společné knize převzali odborný text od jiného autora a vydávali ho za svůj. Vedení univerzitního nakladatelství nebude vůči provinilým autorům vznášet žádné sankce. Informaci přinesl deník Právo.

Jde o knihu Bezpečná mobilita ve stáří z roku 2007, která je určena jak pro vysokoškolskou výuku, tak pro odborníky i širokou veřejnost. Pětasedmdesátiletí akademici v ní použili doslovného nebo téměř doslovného znění části publikace Karla Havlíka Psychologie pro řidiče, aniž by autorství bylo řádně uvedeno. Jednalo se o přibližně 130 řádek textu. Děkan Filozofické fakulty UK Michal Stehlík podle svých slov celou záležitost prověří: „Pokud bych shledal nějaká pochybení, fakulta má institut Etické komise, která by se na celou věc zaměřila.“   

„Autoři se Karlu Havlíkovi omlouvají za neoprávněné převzetí části jeho textu, čtenářům za uvedení v omyl,“ píšou Hoskovec se Štikarem. Omluvu podepsala také Štikarova dcera Jana Šmolíková, která je uvedena jako spoluautorka knihy. Vedení nakladatelství ale žádné sankce nechystá. „Stalo se, je to pro nás i pro autory velmi nepříjemné. Tito autoři jsou velmi zkušení, vydali mnoho publikací nejenom v našem nakladatelství. Je to lidská chyba, která se u nich stala výjimečně… Některé věty z převzatého textu jsou uvedeny doslovně, protože prostě lépe zformulovat nešly,“ uvedl Petr Valo z nakladatelství Karolinum.    

Karel Havlík:

„Dosud se ukazovalo především na studenty, že opisují seminární, diplomové a rigorózní práce, ale co se tomu divíme, když tak činí zcela bezostyšně jejich vysokoškolští učitelé.“ 

Havlík se omluvy a nápravy domáhal už krátce po uvedení knihy na trh: „Čekal jsem půldruhého roku a nic se nedělo.“ Nakladatelství se mu ozvalo až poté, když pohrozil soudem. Omluvilo se a slíbilo, že dosud neprodané výtisky opraví a v případných dotiscích bude text náležitě ocitován a uveden v seznamu použité literatury. Do knihoven, které mají povinné výtisky, už nakladatelství poslalo text, který podle Vala vše uvádí na správnou míru. Havlík dodal, že mu nešlo ani tak o omluvu, ale spíš o nápravu a prevenci, aby se plagiátorství autoři napříště vyvarovali.


Jiří Hoskovec a Jiří Štikar publikují odborné texty už od 70. let. Jejich hlavním vědním oborem je dopravní a inženýrská psychologie. Publikace jsou uznávány i v zahraničí. Oba jsou dlouholetými učiteli na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Hoskovec působil i v cizině, například na Stanfordské univerzitě v Kalifornii, Bethlehemské univerzitě v Pensylvánii nebo na Dopravně-psychologickém ústavu ve Vídni.   

Filozofická fakulta UK v Praze
Filozofická fakulta UK v Praze