Poslední Rožmberk Petr Vok nesedí v hrobce u stolu

České Budějovice - Rožmberkové, kteří patří k nejvýznamnějším českým šlechtickým rodům, nebyli pochováni v hrobce vyšebrodského kláštera v sedě u stolu, jak se traduje, ale byli pohřbeni v rakvích. V jejich hrobce v kostele nacisté neukryli žádnou válečnou kořist. Obě legendy vyvrátil archeologický průzkum hrobky, jež nedestruktivní metodou provedli jihočeští archeologové. Jisté zatím je, že v hrobce je v cínovém sarkofágu pohřben poslední z Rožmberků Petr Vok. Novinářům to dnes řekla vedoucí výzkumu Zuzana Thomová.

Po georadarovém měření doplněném termometrickým a pyrotechnickým průzkumem se v presbytáři kostela Nanebevzetí Panny Marie podařilo sondou s kamerou proniknout do pohřební komory o rozměrech 5,35 x 2,4 metry, která je zaklenutá ve výšce asi 1,5 metru valenou klenbou, přičemž její vrchol byl 0,9 metru pod úrovní podlahy kněžiště, popsal geofyzik Jiří Šindelář.

Zuzana Thomová:

„Význam tohoto průzkumu spočívá především v tom, že vůbec poprvé bylo podrobně zdokumentováno místo posledního odpočinku mnoha generací členů jednoho z nejpřednějších českých panských rodů.“

Video Martin Zedníček: vedoucí odboru památkové péče MMB
video

Martin Zedníček: vedoucí odboru památkové péče MMB

Vedle hromady zetlelých prken z rakví se zbytky rozpadlých textilií a kosterních pozůstatků ležely přímo pod průzkumným vrtem vedle sebe dva cínové sarkofágy. Jeden z nich o rozměrech dva metry a šířce 70 centimetrů byl na víku zdoben reliéfem krucifixu, dále kvalitně vyhotovenými rožmberskými erby obrácenými dolu, což vypovídá o vymření rodu. Latinský nápis pak informuje o tom, že v sarkofágu byl pohřben poslední člen rodu Petr Vok z Rožmberka, uvedla Thomová.

/*json*/{"map":{"lat":48.6207540343,"lng":14.3068063259,"zoom":18,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Vyhodnocení průzkumu, který začal na jaře 2008, je ale zatím na samém počátku. Podle písemných dokumentů by mělo být v hrobce pohřbeno 39 členů rodu, 22 mužů a 17 žen. To zatím nelze ničím prokázat. Je možné, že ostatky byly následně z nevelké hrobky přeneseny jinam. S téměř určitostí, lze podle archeologů ale říct, že v hrobce nikdo nebyl od pohřbu Petra Voka v únoru 1612, tedy téměř 400 let. Ve druhém cínovém sarkofágu by mohla být pohřbena Vokova manželka Kateřina. Ten je ale pod vrstvou nánosů.