Rozpad Československa kladně hodnotí 52 procent Čechů

Praha – Na Nový rok uplyne 17 let od rozpadu Československa na dva samostatné státy. Zpětně jej podle průzkumu CVVM hodnotí pozitivně těsná většina českých občanů. Rozpad ČSFR za „spíše správný“ označilo 36 procent respondentů, jako „rozhodně správný“ 16 procent dotázaných. Jako špatný jej naopak zhodnotilo 33 procent respondentů. Mínění občanů České republiky, zda rozdělení Československa byl správný či špatný krok, se v průběhu posledních pěti let v podstatě nezměnilo.

Vztahy se Slováky se podle názoru 43 procent občanů nezměnily, podle 30 procent zlepšily a 15 obyvatel ze sta je nyní vnímá jako horší. Mladší lidé přitom kvalitu vzájemných vztahů často neumí srovnávat.

Když se Československo dělilo, bylo podle svých dnešních slov pro CVVM 48 procent respondentů proti vzniku dvou samostatných států, podporovala jej tehdy prý jen přibližně čtvrtina občanů, přesně 26 procent. I zde velké procento převážně mladých respondentů zvolilo variantu odpovědi „netýká se“, nebo „nevím“.

Za špatný považují rozpad federace častěji starší občané, konkrétně za „spíše špatný“ respondenti z věkové kategorie 45 až 59 let a za „rozhodně špatný“ lidé nad 60 let, tedy ti, kteří ve společné republice žili poměrně značnou část svého života.