Děkan Pospíšil zavedl nová pravidla uznávání zkoušek

Plzeň - Děkan plzeňských práv Jiří Pospíšil dnes podepsal vyhlášku, která striktně upravuje uznávání zkoušek a zápočtů při přestupech studentů z jiných škol. Nový předpis zabrání praktikám, které na škole vládly za minulého vedení. Nebude už možné uznávat zkoušky a zápočty přestupujícím, aniž by o tom věděla příslušná katedra jako garant předmětu. Vyhláška začne platit příští týden. Škola chce současně snižovat počty přestupů a bude jednat o tom, jak zamezit takzvané státnicové turistice.

K uznání některého zápočtu nebo zkoušky se také vždy bude muset vyjádřit příslušná katedra, která předmět garantuje. „To je ta hlavní změna, kdy nebude možné věc vyřídit bez toho, aby byla předtím jasná písemná zpráva katedry jako garanta,“ uvedl Pospíšil. K obcházení kateder údajně docházelo za vedení bývalého děkana Jaroslava Zachariáše a proděkana Milana Kindla.

Nová pravidla se dotknou přestupujících ze soukromých i státních škol a také bývalých studentů plzeňských práv, kteří školu z nějakého důvodu nedodělali a znovu na ni nastoupí ke studiu. Podle Pospíšila jsou přestupujících desítky. Škola se ale také nyní chystá snižovat a eliminovat přestupy. „Nebudeme povolovat přestupy v případě, že má někdo pocit, že na jiné právnické fakultě na něj kladou větší nároky,“ dodal.

Studenti přestupují především z Prahy

Jiří Pospíšil:

0„Plníme tím sliby, které jsme dali. Jasně se stanoví pravidla, že se uznávají pouze zkoušky a zápočty udělené v posledních dvou letech a nebudou se uznávat zkoušky hodnocené známkou dobře.“

Nová pravidla se dotknou přestupujících ze soukromých i státních škol a také bývalých studentů plzeňských práv, kteří školu z nějakého důvodu nedodělali a znovu na ni nastoupí ke studiu. Podle Pospíšila jsou přestupujících desítky. Škola se ale také nyní chystá snižovat a eliminovat přestupy. „Nebudeme povolovat přestupy v případě, že má někdo pocit, že na jiné právnické fakultě na něj kladou větší nároky,“ dodal.

Plzeňská práva také omezí takzvanou státnicovou turistiku, kdy do Plzně přestupovaly desítky studentů z pražských práv, aby si zde dodělali státnice. Děkan soudí, že taková praxe budí dojem, že plzeňská fakulta je méně náročná. Podle informací, které zveřejnilo vedení Západočeské univerzity, tvoří ve skupině 500 přestoupivších studentů 59,8 procenta lidé z pražské Univerzity Karlovy. Ze soukromé vysoké školy v Karlových Varech přešlo 4,9 procenta studentů.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24