Miloslav Vlk požehnal nový pomník kardinála Berana

Praha – Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk dnes v 17:00 odhalil a požehnal pomník věnovaný kardinálu Josefu Beranovi, který je považován za jeden ze symbolů boje proti totalitní moci. Pražský arcibiskup zemřel v květnu roku 1969 v římském exilu. Stavba pomníku byla zahájena 17. května letošního roku u příležitosti 40 let od jeho smrti. Pod sochou je upevněna deska s Beranovým jménem a tabulka se stručným životopisem.

Žulová socha od Stanislava Hanzíka stojí před Arcibiskupským seminářem v Praze-Dejvicích, dosahuje výšky 2,2 metru. Za zády kardinála je pak vztyčena 4,5 metru vysoká brána z jiného druhu žuly.

Jediný Čech pohřbený po boku papežů v Římě

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Miloslav Vlk:

„V osobním styku to byl především člověk pokorný, mírný a laskavý. Inspirací může být svým pevným postojem vůči komunistickému režimu.“

V roce 1965 byl Beran po zákulisních dohodách s Vatikánem jmenován kardinálema komunistický režim mu umožnil výjezd z Československa. Jeho návrat do vlasti už ale nebyl možný. V Římě se aktivně zúčastnil zasedání II. vatikánského koncilu, na němž přednesl projev „O svobodě svědomí“ a promluvil i jako svědek komunistického režimu. Přimlouval se i za rehabilitaci mistra Jana Husa. Po Beranově smrti odmítli komunisté převézt jeho tělo zpět do Československa. „Z toho je vidět, jak se obrovsky báli i mrtvého arcibiskupa… Odhadovali správně, že by z toho byla obrovská manifestace a posílení myšlenek roku 1968,“ dodal Vlk.    


Kardinál Josef Beran je pro svůj odpor proti totalitní moci vedle T. G. Masaryka považován za jednu z nejvýraznějších postav českých dějin 20. století. Od roku 1942 do roku 1945 byl vězněn nacisty, v roce 1946 byl jmenován pražským arcibiskupem. Po komunistickém převratu v roce 1948 ale odmítl podřídit katolickou církev režimu a byl několik let v domácím vězení. Zemřel 17. 5. 1969 v nuceném římském exilu. Z rozhodnutí papeže Pavla VI. byl pohřben jako jediný Čech po boku papežů v kryptách chrámu sv. Petra v Římě. V současné době na základě schválení procesu vatikánskou Kongregací pro blahořečení a svatořečení probíhá beatifikační proces.