Úřad chyboval při povolování úseku dálnice D1

Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) před časem zamítl stížnost Olomouckého kraje proti rozhodnutí, kterým Krajský soud v Ostravě v roce 2007 zrušil územní rozhodnutí o plánované trase čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Soudci tak potvrdili, že před územním rozhodnutím bylo nutné vypracovat podrobný biologický průzkum výskytu chráněných druhů a rostlin. NSS zpřístupnil své rozhodnutí z 2. září v internetové databázi. Hejtmanství chybu odmítalo. Úředníci podle stížnosti Olomouckého kraje použili při vydání územního rozhodnutí verzi zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, která údaje o chráněných druzích nevyžadovala.

Proti územnímu rozhodnutí, které Městský úřad v Lipníku nad Bečvou a Krajský úřad Olomouckého kraje vydaly v roce 2004, podalo žalobu Občanské sdružení Krajina Dluhonice. Sporný úsek měří 14 kilometrů a jeho výstavba má podle ŘSD začít v roce 2011.

Výstavba dálničního úseku Přerov - Lipník nad Bečvou je součástí prodloužení dálnice D1 až k polským hranicím. Po dokončení výstavby bude mít nejstarší česká dálnice z Prahy přes Brno a Ostravu po polské hranice 377 kilometrů.

Podle serveru Aktuálně.cz má zářijové rozhodnutí význam i pro povolovací řízení dalších dopravních staveb. Stanovuje, že před vydáním územního rozhodnutí musí být ve všech případech rozhodnuto o případné výjimce ohledně výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Praxe v ČR je nyní přitom spíše opačná, uvádí on-line deník.