Nezvaní hosté aneb jak se vypořádat s extremisty

Praha - Společnost Člověk v tísni vydala novou příručku nazvanou Nezvaní hosté, která pomůže vedení obcí a měst hledat strategii, jak se bránit před shromážděními pravicových extremistů. Publikace má sto stránek a měla by úředníkům jednak přiblížit extremistickou scénu v Česku a jednak nastínit řešení, jak se k případným akcím extremistů v obci postavit tak, aby bylo vše v souladu se zákonem. Publikace vyšla na čtvrt milionu korun a zaplatila ji vláda.

Sborník navazuje na starší materiál vydaný ministerstvem vnitra letos v červnu, na rozdíl od něj se však nezaměřuje výhradně na právní problematiku. „Přináší nový nečekaný pohled z jiného úhlu, je to významný příspěvek neziskového sektoru,“ prohlásil ministr pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb, který příručku dnes představil.

Pracovníci obecních úřadů a radnic se v nové publikaci dočtou o celé šíři extremistických organizací v Česku a jejich historii i současných projevech. Tvůrci představili různé dosavadní postoje radnic v konkrétních případech a vysvětlují na nich, jaké řešení je podle jejich názoru vhodné a které není. „Nový pohled je v tom, že se koukáme na situaci z pohledu menšin, tedy lidí, proti kterým jsou ty akce namířeny a kteří obvykle u vedení měst nenacházejí zastání,“ uvedl spoluautor publikace Jan Černý z Člověka v tísni.

Video Reportáž Pavly Sedliské
video

Reportáž Pavly Sedliské

Starostové jsou spíše skeptičtí

Podle primátora Plzně Pavla Rödla je pro města největším problémem dokladovat během třídenní lhůty vše, co by nasvědčovalo, že by se plánovaná akce extremistů konat neměla. V nové příručce se úředníci dozví, jak efektivněji komunikovat s policií, médii a sociálními pracovníky v dané lokalitě. Na každém shromáždění má být například úředník, který v případě porušení zákona, shromáždění rozpustí. Daniel Volák, starosta Litvínova, města, kde jsou akce radikálů poměrně časté, se nedomnívá, že by příručka k něčemu byla: „Stát přenáší svoji zodpovědnost za potírání extremismu na obce… s těmito manuály se teď roztrhl pytel, nic objevného pod sluncem to není,“ domnívá se. Podobně mluví i primátorka Chomutova Ivana Řapková - vláda by se podle ní měla spíše zaměřit na řešení příčin extremismu než na řešení následků. 

Publikace vyšla nejen v tištěné podobě, pracovníci radnic si ji také mohou stáhnout z internetu. Ještě letos a v příštím roce Člověk v tísni uspořádá sérii seminářů věnovaných právě otázkám, jak zamezit nechtěným extremistickým shromážděním.