Soudci mohou soudit i po odebrání vysokoškolského titulu

Praha - Soudce, kterému by byl odebrán titul JUDr., Mgr. nebo Ph.D., může soudit dál, a to přesto, že s odebráním magisterského titulu zaniká právnické vysokoškolské vzdělání. Podle zákona může tituly odebírat pouze ministerstvo školství a vnitra. Ministerstvo spravedlnosti neoprávněně získané tituly soudcům a státním zástupcům odebrat nemůže, může ale proti nim zahájit kárné řízení. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechala zpracovat ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Informaci přinesl deník Právo.

„V případech, kdy tyto instituce potvrdí, že soudce, státní zástupce či zaměstnanec získal titul neoprávněně, jsem připravena okamžitě podat návrh na zahájení kárného řízení či na odvolání,“ dodala k výsledkům analýzy Kovářová. Z důvodu ochrany dobré víry a práv třetích osob by ale měly rozsudky a úkony od těchto osob zůstat v platnosti. Podle analýzy je také pravděpodobné, že velkou část případů odebrání akademického titulu budou v konečné instanci řešit správní soudy.

Závěr analýzy:

0„Zákon o soudech a soudcích ani zákon o státním zastupitelství v souvislosti se ztrátou kvalifikačních předpokladů pro výkon soudce nebo státního zástupce přímo nespojují zánik funkce soudce nebo státního zástupce.“

Analýzu ministerstvo vypracovalo v reakci na skandál, který zmítá plzeňskými právy. Na fakultě nejsou některé práce studentů, zjistilo se, že někteří lidé ji absolvovali možná nestandardně rychle. Podezření padá i na některé politiky. V souvislosti s případem, který začal plagiátorskou aférou, z funkcí odstoupili už dříve děkan Jaroslav Zachariáš a proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič.