Krunýřový ventilátor umožňuje poraněným plicím dýchat šetrně

Praha - Pneumologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice získala pro svou jednotku intenzivní péče speciální krunýřový ventilátor. Umožňuje šetrnou podporu dýchání u pacientů s poraněnými plícemi či po některých operacích. Ventilátor dnes novinářům představil vedoucí lékař pneumologické jednotky intenzivní péče Jan Chlumský. Podle něj je přístroj jediný svého druhu v ČR. Zároveň byl na klinice proveden ojedinělý bronchoskopický zákrok.

„Tento typ přístroje je zcela nepochybně zatím jediný a první v ČR. Umožňuje bezpečný a relativně příjemný způsob podpory dýchání, většina pacientů si na něj velmi rychle zvykne a toleruje ho velmi dobře,“ řekl Chlumský. Krunýřový ventilátor podporuje obě fáze dýchání, nádech i výdech. Pacient nemusí mít zavedenu kanylu (trubičku) do dýchacích cest jako při běžné plicní ventilaci ani nasazenu obličejovou masku.

Ventilátor využívá princip přirozeného dýchání

Video Rozhovor s primářkou Pneumologické kliniky
video

Rozhovor s primářkou Pneumologické kliniky

Krunýřový ventilátor je přístroj, který pomocí plastového krunýře připevněného popruhy k hrudníku a horní části břicha vytváří podtlak. Díky němu se hrudník zvedá a do plic proudí vzduch. Při výdechu vytváří přístroj menší tlak na hrudník a vzduch je z plic vytlačen. Ventilátor tak využívá principu podobného přirozenému dýchání. Navíc při nádechu se z žil vrací více krve do srdce a zlepšuje se srdeční činnost. Ventilátor umožňuje řadu režimů dýchání. Kromě řízené ventilace se umí i přizpůsobit způsobu dýchání pacienta. Má v sobě také režim, který podporuje odstraňování hlenu z dýchacích cest a pomáhá pacientovi s odkašláváním. Vysokofrekvenční režim s malou hloubkou nádechu zase šetří poraněné plíce. Přístroj napojený na počítač kmitá třeba 1200krát za minutu.

Metodu nelze použít u všech pacientů, některá závažná onemocnění plic se musí řešit standardní cestou. „Nejedná se o absolutní náhradu invazivní ventilace, ale v řadě případů umožňuje se jí vyhnout,“ řekl Chlumský. Odhaduje, že přístroj využije nejméně třetina pacientů, která plicní jednotkou intenzivní péče Thomayerovy nemocnice projde.

Nový přístroj byl pořízen díky Nadačnímu fondu J&T. Pořizovací cena přístroje je 600 000 korun.

Ojedinělý bronchoskopický zákrok

Na Pneumologické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice byla 24. listopadu zavedena do průdušky pacientky jednocestná chlopeň s cílem nekrvavou cestou zahojit rozsáhlou dutinu v plíci (kavernu), která je pro pacientku zdrojem trvalé infekce. „Jedná se o zákrok v ČR ojedinělý a měl by být předzvěstí pro další rozvoj nekrvavého, endoskopického řešení některých patologických procesů v plicích. Metoda je použitelná tam, kde potřebujeme vyřadit a zaslepit úseky plicní tkáně, které funkci plic spíše překáží, jsou zdrojem infekce či zabraňují hojení“, popisuje primářka Pneumologické kliniky doc. Martina Vašáková.

Dá se kupříkladu místo chirurgického zákroku použít u pacientů s plicní rozedmou, kde nahradí rozsáhlý operační oboustranný zákrok, tzv. volumredukční operaci, která je spojena s velkými ekonomickými náklady a nezanedbatelnými riziky pro pacienta. Její další použití je v případě přetrvávajících píštělí (patologických komunikací) mezi plící a pohrudničním prostorem, kdy aplikace jednocestné chlopně zabrání proudu vzduchu skrz píštěl do pohrudniční dutiny a umožní její zahojení. „Ojedinělou indikací je případ naší pacientky, kde jsme se aplikací chlopně pokusili zkolabovat a zahojit chronickou dutinu v plíci, která pacientku ohrožuje opakovanými plísňovými infekcemi. Metoda je šetrná k pacientovi i k nákladům ze zdravotního pojištění a předpokládáme její další rozvoj,“ uzavírá doc. Vašáková.

Ilustrační foto
Ilustrační foto