Ve sněmovně bylo tak málo poslanců, že se musela přerušit schůze

Praha  - Schůze sněmovny musela být dnes dopoledne na půl hodiny přerušena. V sále bylo příliš málo poslanců, nemohli o ničem rozhodovat. Předseda dolní komory Miloslav Vlček (ČSSD) vyzýval šéfy sněmovních frakcí, aby zajistili účast „svých“ zákonodárců na jednání. Vlček schůzi, která začala v 09:00, přerušil v 10:30. V systému bylo v tu dobu přihlášeno 53 poslanců. Podle jednacího řádu se sněmovna může usnášet, pokud je přítomna nejméně třetina z celkového počtu 200 jejích členů. Jednání pokračovalo zhruba od 11:00, kdy už bylo v sále 97 poslanců.

Poslanci mají za sebou středeční jednání o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Skončili v pozdních večerních hodinách.

Byly zrušeny i pravidelné čtvrteční interpelace na předsedu vlády, premiér Jan Fischer je na služební cestě.

Dopoledne se poslanci zabývali odpovědí ministryně školství Miroslavy Kopicové na interpelaci poslance Ivana Ohlídala (ČSSD), který se zajímal o to, co ministerstvo a Akreditační komise dělají ve věci takzvaných létajících profesorů. Jde o situaci, kdy má profesor několik úvazků na různých vysokých školách. Podle Ohlídala takový stav vede ke zhoršování kvality výuky na vysokých školách. Nespokojenost vyjádřil i s příliš velkým počtem vysokých škol, kterých je v České republice zhruba sedm desítek.

Toho si je vědoma i Kopicová, která uvedla, že ministerstvo už chystá zákon s přísnějšími pravidly pro udělování akreditací. Pokud škola splní parametry dané současnými paragrafy, tak nikdo nezabrání tomu, aby akreditaci dostala, podotkla ministryně. „To bude také součást nového zákona. Navrhneme takový program, aby se školy slučovaly tam, kde je to vhodné. Budou tři typy škol - výzkumné, učící a praktické,“ dodala.