Ústecký kraj vypověděl smlouvu firmě BusMat plus

Ústí nad Labem - V části Lounska už nebude zajišťovat autobusovou přepravu společnost BusMat plus, Ústecký kraj jí dnes vypověděl smlouvu. Podle mluvčího kraje Zdeňka Rytíře byly důvodem výpovědi zásadní nedostatky a porušení smluvních závazků ze strany společnosti, například používání starých autobusů. Výpovědní lhůta potrvá do konce března, společnost musí do té doby podle kraje dopravu nadále zajišťovat. Firma ale s výpovědí nesouhlasí.

Kraj tvrdí, že společnost v uplynulých měsících opakovaně kontroloval a na nedostatky ji upozornil. Podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřicha Fraňka šlo o opakované a velmi závažné porušení smluvních podmínek, které se vztahovaly nejenom ke kvalitě, ale i bezpečnosti přepravy, a autobusový dopravce nezajistil nápravu ve stanovené třicetidenní lhůtě. Na BusMat plus si opakovaně stěžovali i cestující.

Majitel společnosti Miloslav Matyáš uvedl, že pokud jsou důvody takové, jaké kraj uvedl ve zprávě pro média, bude se proti tomu bránit, protože jde o lži. Odpoledne požádal kraj o zpětvzetí výpovědi a pokračování další spolupráce. Také uvedl, že je třeba stáří vozů schopen doložit uzavřenými leasingovými smlouvami. Dodal, že autobusy společnost budou jezdit tak, jak vyplývá ze smlouvy s krajem.

O dopravcích, kteří budou od dubna na nezbytně nutnou dobu zajišťovat dopravu v oblasti, kde nyní jezdí autobusy společnosti BusMat plus, podle Rytíře rozhodnou krajští radní. Kraj chce vypsat výběrové řízení, ve kterém najde dopravce stálého.

BusMat plus je jedna ze společností, kterou Ústecký kraj pověřil dopravní obslužností poté, co v roce 2006 vypověděl smlouvu Dopravnímu podniku Ústeckého kraje. S podobnými problémy jako BusMat plus se potýkala i Severočeská dopravní, která se nakonec vypovězení smlouvy vyhnula tím, že fúzovala s jiným dopravcem.