Nedostatky provázejí v Plzni téměř každý třetí titul JUDr.

Plzeň - Speciální komise ZČU prověřila dokumentaci dalších 207 držitelů titulu JUDr. z plzeňských práv. Zcela bez problémů shledala průběh rigorózního řízení ve 129 případech, dokumentaci 78 lidí bude muset kvůli nedostatkům nadále prošetřit, a to v různém rozsahu. O nesrovnalostech informovala prorektorka školy a předsedkyně komise Eva Pasáčková, konkrétnější ale k povaze zjištění u problémových případů nebyla.

Výsledky sobotní kontroly jsou podobné kontrolám předcházejícím, vždy se počet sporných případů pohyboval kolem třetiny. Například minulý týden komise ze 145 držitelů titulu JUDr. odhalila nedostatky ve 47 případech. Podobně i předcházející týden, kdy prověřila 124 absolventů rigorózního řízení a nesrovnalosti byly u 47. Celkem musí zkontrolovat dokumentaci 830 absolventů rigorózního řízení a dále 560 absolventů magisterského studia.

Při kontrolách v minulých týdnech se ukázalo, že u prací chybí posudky oponenta. V dokumentaci některých doktorů práv také nesouhlasila data. U několika jednotlivců chyběla i samotná práce. Komise se schází o sobotách. Prověřila všech 63 absolventů doktorského studia, vážná pochybení zjistila ve 14 z nich. Konečné výsledky včetně konkrétních adeptů na odebrání titulu zveřejní ZČU zřejmě v lednu 2010.