Práva v Plzni budou určovat zkoušející ke státnicím losem

Plzeň - Právnická fakulta v Plzni přijme nová pravidla pro ustavování zkušebních komisí pro státní zkoušky i pro přidělování studentů k nim. Nový princip, založený především na losování, má přispět k celkově transparentnější fakultě. Má v první řadě odstranit pochyby a spekulace o tom, že existují „lehčí“ komise, k nimž jdou předem vybraní prominenti z řad studentů. Takové spekulace se objevily v souvislosti s minulým vedením školy, které v září rezignovalo kvůli několika skandálům. V podvečer se také sešla nová vědecká rada fakulty, a to poprvé od svého ustanovení.

„To je jeden z dalších úkolů, které jsme dostali od akreditační komise. Musí být zaveden transparentní způsob ustavování učitelů ke státnicovým komisím a přidělování studentů,“ uvedl děkan fakulty Jiří Pospíšil. Jak konkrétně bude losování probíhat, se zatím neřešilo.

Nový systém škola částečně nastartuje od ledna a dotkne se už studentů, kteří jdou po Novém roce ke státnicím. Pro zkoušení budou vyčleněny vždy dvě komise po třech členech. Specialisty do nich dodají katedry. Složení každé komise se vylosuje ze šesti učitelů. „Kdo z učitelů bude v jaké komisi, určí los. Stejně tak si studenti vylosují, ke které komisi půjdou,“ dodal Pospíšil. Fakulta tím využije ochranný prvek nahodilosti, jenž by měl rozptýlit pochybnosti o přidělování.

Také termíny státních zkoušek studentům určí los

Podle Pospíšila se postupně změní i další pravidlo. Až dosud se termíny státnic přidělovaly studentům podle pořadí jejich jména v abecedě, nově bude o termínech rozhodovat opět los. Změnu pravidel dnes vezme na vědomí nová vědecká rada fakulty, která se sejde odpoledne poprvé od svého ustavení. Během jejího zasedání budou navoleni zkoušející do komisí. Po jednání rady zašle také vedení plzeňských práv dopis na ministerstvo školství, aby rozhodlo, zda se státních zkoušek v Plzni zúčastní i experti z jiných právnických fakult. Účast specialistů z jiných škol doporučila fakultě akreditační komise.

Fakulta chce snížit počet kateder a zvát experty z praxe

Fakulta chce snížit i počet kateder z 12 na devět, mezi nimi ale vzniknou dvě velké nové. Změna struktury by se měla uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího roku, návrh ale musí posvětit akademický senát, který se sejde v pondělí. Jedním z důvodů pro změny je snížení rozpočtu fakulty pro příští rok zhruba o pětinu. „Dále také chceme sloučení kvůli podobnosti oborů a vývoje v oblasti pozitivního práva. Nepotřebujeme mít na jednotlivé obory samostatné katedry, postačí oddělení,“ uvedl Pospíšil. Důvodem je i nedostatek docentů a profesorů. Pospíšil chce proto plzeňská práva posílit o experty pražské právnické fakulty, vyjednává i s některými experty z praxe.

První z velkých kateder bude zaměřena na soukromé právo, kam by mělo patřit oddělení občanského, obchodního, pracovního a procesního práva. Druhá zaměřená na správní právo bude mít vedle oddělení pro finanční právo i oddělení pro právo sociálního zabezpečení a oddělení pro právo životního prostředí. Na šéfy nových kateder vypíše vedení práv na začátku ledna výběrová řízení. Po nich bude požadovat návrh na personální audit. Podle Pospíšila má škola kolem 200 zaměstnanců, což je například dvakrát více než na právech v Brně.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24