V Česku vzniknou specializovaná centra pro léčbu srdce

Praha – Ministerstvo zdravotnictví na základě auditu představilo nový systém kardiovaskulární péče, který počítá se zřízením specializovaných pracovišť. Těch vznikne sedmnáct a budou moci čerpat i dotace z evropské unie. Do center mají směřovat drahé a složité případy v kardiochirurgii a intervenční kardiologii či transplantace srdce. Ministryně Dana Jurásková zdůraznila, že se žádné centrum na základě auditu neruší.

„Koncentrace do center znamená zásadní a systémový krok k zajištění špičkové kardiovaskulární péče pro všechny pacienty na území celé republiky. Neznamená to rušení pracovišť, ale jen vyčlenění těch, která budou garantovat péči pro zvlášť nákladné a složité případy,“ řekla Jurásková. Náměstek Marek Šnajdr pak dodal, že centra můžou v příštím roce získat až 1,4 miliardy korun na zásadní modernizaci. 

Seznam vypracovalo ministerstvo ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a zveřejní ho ještě letos ve věstníku. Specializovaná pracoviště budou koordinátory péče ve svém regionu a budou se podílet na výzkumu, vzdělávání a zavádění nových poznatků do praxe. Audit centra rozdělil do dvou kategorií – v první kategorii je 11 center, která poskytují komplexní péči, u dalších šesti pak nějaká složka péče chybí.

V Česku dosud komplexní centra kardiovaskulární péče neexistují, přitom jsou u nás nemoci cév a srdce nejčastějším zabijákem. Ročně na ně umírá přes 50 tisíc lidí, což je polovina všech úmrtí. Podle Marka Šnajdra nehrozí protesty pracovišť, jako tomu bylo v případě sítě onkologických a
traumatologických center, kde již existovala síť a v auditech byla některá
pracoviště vyřazena. Síť kardiovaskulárních center se tvoří zcela nová.

„Přivítali jsme možnost auditů, kterými byl uveden do praxe národní kardiologický program. Jsme velmi rádi, že ministerstvo podpořilo dlouhodobou koncepci, kterou odborné společnosti už léta prosazují,“ pochvaloval si přednosta 3. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a člen výboru České kardiologické společnosti profesor Petr Widimský. Společnost doporučila jedno komplexní centrum na milion obyvatel, což zhruba odpovídá rozhodnutí ministerstva.