Soud zakázal nakládat s bývalými byty OKD

Praha/Ostrava - Obvodní soud pro Prahu 1 vydal na návrh ministerstva financí předběžné opatření, které zakazuje nakládat s téměř 45 000 bývalými byty OKD. Opatření se týká majitele bytů, společnosti RPG Byty. Stejný návrh na společnost RPG Industries soud zamítl. Spor se týká zrušeného předkupního práva pro nájemníky bytů. Společnost RPG se proti soudnímu rozhodnutí odvolá.

Mluvčí realitní skupiny RPG Real Estate (RPG RE) Petr Handl označil rozhodnutí soudu za politicky motivované a RPG se proti němu v každém případě odvolá. Do této skupiny patří společnost RPG Byty. Ministerstvo financí se podle mluvčího Ondřeje Jakoba rozhodlo podat předběžné opatření i na RPG Industries kvůli sporu ohledně bytů, který řeší Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. I když podle Jakoba soud v případě vlastníka bytů ministerstvu vyhověl, odvolá se ministerstvo proti rozhodnutí soudu týkajícího se RPG Industries.

Ministerstvo financí:

„Společnosti RPG Byty byla soudem uložena povinnost zdržet se nakládání s domy, s byty nebo s bytovými jednotkami na území ČR, které vlastní, a které by bylo současně v rozporu s příslušným ustanovením smlouvy o prodeji akcií OKD z roku 2004, a to do doby pravomocného ukončení rozhodčího řízení vedeného mezi MF a RPG Industries.“

Nájemníci považují vypovězení privatizačního závazku za nemorální

RPG Industries získala byty koupí společnosti Karbon Invest. Ta získala rozsáhlý bytový fond při privatizaci v září 2004, kdy se mimo jiné zavázala byty při prodeji přednostně nabídnout dosavadním nájemníkům za netržní cenu. Právě tento časově neomezený závazek však RPG v červnu vypovědělo především kvůli tomu, aby mohlo získat na rekonstrukce bytového fondu externí peníze.

Podle sdružení BYTYOKD.CZ zastupujícího nájemníky, kteří si chtějí byty koupit, je vypovězení privatizačního závazku nemorální a v rozporu se smluvními podmínkami, za nichž firma Karbon Invest bytový fond získala. Sdružení dlouhodobě usiluje o odkup bytů za netržní cenu například prostřednictvím demonstrací, politické podpory ČSSD, stížnosti Evropské komisi i žalob na ministerstvo financí.