Do Prahy dorazilo betlémské světlo, vlaky ho rozvezou po republice

Praha - Kardinál Miloslav Vlk v katedrále svatého Víta v Praze převzal od pětice skautů betlémské světlo. Slavnostního aktu se zúčastnili i pražský primátor Pavel Bém či zástupce Ekumenické rady církví Dušan Hejbal. Od plamene, který pochází z Jeskyně Narození Páně v Betlémě, si mohou připálit svíčku či lampu návštěvníci katedrály, a to až do 6. ledna. V sobotu budou skauti světlo rozvážet ve vlacích po celé republice, v Praze bude putovat historickou tramvají.

Podle kardinála světlo symbolizuje šíření evangelia od místa narození Ježíše Krista do celého světa. „Ten symbol, zvlášť pro dnešní dobu, je velice silný. Do zešeřelé situace světa, společnosti, je třeba světlo,“ prohlásil Vlk.

Vyslovil také přání, aby se betlémské světlo stalo něčím, co reálně mění život. „Abychom my sami, každý člověk se stal nositelem světla a vnášel světlo láskou a solidaritou, pochopením pro ty druhé, do jejich temných situací,“ řekl kardinál.

Nápad šířit mezi lidmi plamen vznikl v roce 1986, kdy pracovníci rakouského rozhlasu vytvořili sbírku Světlo ve tmě na pomoc zrakově postiženým. Myšlenky se pak ujali místní skauti, kteří se rozhodli přivážet světlo přímo z Betléma. Ve Vídni světlo přebírají skautské organizace z více než 25 zemí a rozvážejí ho do celé Evropy. Do Česka plamen tradičně přivážejí čeští skauti, kteří ho už minulý týden dopravili do katedrály svatých Petra a Pavla v Brně.

Po Česku skauti rozvážejí plamen vlakem a na železničních zastávkách ho předávají každému, kdo si pro ně přijde. V řadě míst se také konají regionální akce. Například v Praze bude betlémské světlo rozvážet historická tramvaj. Harmonogram rozjezdů vlaků i doprovodných akcí lze nalézt na internetové stránce www.betlemskesvetlo.cz.

Plamen se šíří také po internetu. Uživatelé sociální sítě Facebook si mohou na svém profilu zapálit virtuální betlémské světlo. Skauti ale zdůrazňují, že internetová iniciativa má pouze upozornit na fyzické šíření světla a nemá za cíl nahradit smysl původní akce.