Uzákonění korunního svědka by vneslo mezi zločince neklid, míní Pecina

Praha - Instituty korunního svědka a protikorupčního agenta, které jsou součástí takzvaného protikorupčního balíčku, mají mít podle ministra vnitra Martina Peciny především preventivní a odstrašující účinek. Podle něj by uzákonění korunního svědka vneslo neklid do řad zločineckých struktur. Korupce je podle ministra jedním ze zásadních důvodů trvale deficitního hospodaření českého státu. „Korupce stojí v pozadí prakticky veškerého organizovaného zločinu v České republice,“ řekl Pecina. Vysoká míra korupce podle něj způsobuje, že se z veřejných peněz platí nadbytečné, zbytečně megalomanské, nekoncepční či předražené projekty.

Institut korunního svědka by podle návrhu ministerstva vnitra spočíval v tom, že by bylo možné dočasně přerušit stíhání člověka, který by se přiznal, informoval o organizované kriminalitě a zavázal by se nahradit škodu a vrátit vše, co trestnou činností získal. Kdyby svůj závazek splnil, od přerušení stíhání by se nedopustil úmyslného trestného činu a jeho svědectví by významně přispělo k objasnění organizované kriminality, bylo by možné jeho stíhání úplně zastavit.

Balíček také upravuje možnost využití protikorupčního agenta tak, aby bylo legitimní, nebylo zpochybňováno a nebylo považováno za policejní provokaci. Kromě těchto institutů obsahuje návrh také nastavení podmínek pro použití odposlechů a nasazení agenta. Čtvrtou věcí, kterou prosazuje, je novelizace daňového řádu, který od ledna 2011 zúží policistům přístup k informacím z daňového řízení.

Video Martin Pecina, Ivo Strejček a Martin Kameník v Událostech, komentářích
video

Martin Pecina, Ivo Strejček a Martin Kameník v Událostech, komentářích

Pecina s Veseckou chtějí znovu otevřít kauzy Wolfa, Janouška či Mostecké uhelné

Vedle balíčku, který se zaměřuje na oblast legislativy, chce Pecina v boji s korupcí zavést také exekutivní a operativní opatření. Exekutivní opatření má spočívat v tom, že by členové hodnotících komisí pro státní tendry nad 500 milionů korun museli mít prověrku na stupeň důvěrné. Tento návrh chce Pecina předložit vládě nejpozději do 11. ledna. Operativním opatřením bude to, že vnitro společně s Nejvyšším státním zastupitelstvím zkontroluje některé významné případy z minulosti - například kauzu Mostecké uhelné, podnikatele Romana Janouška nebo poslance Petra Wolfa. Dodal, že kontrola se nebude týkat zcela čerstvých případů, jakým je například pražský projekt Opencard.


Podle Peciny je možnost postihování korupce v Česku špatná a ještě horší prý bude od 1. ledna. Nový trestní zákoník totiž policistům vezme možnost nasazovat na trestné činy týkající se korupce agenty či odposlechy. Nebudou totiž moci používat operativní techniku v případech, u kterých je trestní sazba nižší než deset let, a u korupčních trestných činů je přitom sazba osmiletá.