Kocáb má koncepci romské integrace, vláda s ní souhlasí

Praha - Vláda dnes jednomyslně souhlasila s koncepcí romské integrace na roky 2010 až 2013, kterou kabinetu předložil ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Podle premiéra Jana Fischera je koncepce připravená velmi odpovědně, ale nelze se zastavit jen u ní. Nyní prý bude potřeba vypracovat realizační plány na nižší, například obecní úrovni.

Kocáb o koncepci

„Koncepce, to je konečně odpověď na otázku, co konkrétně dělat,“ vysvětlil ministr Kocáb, pro kterého se prý svým způsobem jedná o završení práce pro romskou komunitu. Koncepce je podle Kocába daleko konkrétnější a podrobnější.


Výrazně podle Kocába přispěla ministerstva školství i práce a sociálních věcí, vnitra či ministerstva pro místní rozvoj. Kromě analýzy dokument jako přílohu obsahuje celou řadu konkrétních kroků a postupů doporučených městům a obcím, uvedl ministr.

Video Brífink Michaela Kocába k integraci Romů
video

Brífink Michaela Kocába k integraci Romů

Do konce ledna příštího roku má být například prozkoumán obvyklý postup školských poraden kvůli záměru snížit počet romských žáků ve zvláštních školách. Nyní se jich tam učí jedna třetina, připomněl ministr Kocáb. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo například jasněji definovat cílovou skupinu pro svůj program „Vstupní byty“ tak, aby do ní byly zahrnuty i osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit a rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte kvůli nevyhovujícímu bydlení. Koncepce se poprvé zabývá i tématem předlužení části romských rodin.

Koncepce například počítá s podmínkami pro práci romských poradců na městských úřadech, jejichž funkce by měly být zřízeny v roce 2013. Právě za čtyři roky by na ně podle koncepce měl pamatovat i rozpočet. 

Mnoho Romů v Česku žije ve výrazně horších podmínkách než většinová společnost. Podle tři roky staré analýzy společnosti GAC je v Česku asi 300 vyloučených lokalit; žije v nich na 80 tisíc lidí. Sociální vyloučení se přenáší z generace na generaci. Romské děti mají oproti ostatním jen poloviční šanci na úspěšné ukončení základní školy a ještě horší vyhlídky na získání kvalifikace a zaměstnání. 

Loňská studie Světové banky uvádí, že více než polovina českých Romů v produktivním věku nepracuje ani není v evidenci úřadů práce. Průměrná mzda těch Romů, kteří pracují, nepřesahuje 42 procent průměrné mzdy v české ekonomice. Na trhu práce jsou obvykle znevýhodněni právě nízkým vzděláním. Romům ve vyloučených lokalitách pomáhá se začleněním do společnosti vládní Agentura pro sociální začleňování.

Dům obývaný Romy
Dům obývaný Romy
Více fotek
  • Dům obývaný Romy autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1219/121813.jpg
  • Ubytovna pro romské rodiny autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1076/107549.jpg