Zásadní redukce kateder na plzeňských právech se odkládá

Plzeň - Akademický senát na právech v Plzni odsunul hlasování o návrhu děkana Jiřího Pospíšila na změnu struktury školy. Jednání zkomplikoval svou námitkou předseda akademického senátu a příznivec bývalého vedení Daniel Telecký. Dnešního jednání se sice nezúčastnil, v dopise ale děkana upozornil, že senátoři nedostali materiál v řádném termínu. Pospíšil jeho námitku označil za nejspíš účelovou, přesto ustoupil. O návrhu bude senát hlasovat v lednu.

Pospíšil navrhl zásadní změnu struktury školy, a sice redukci kateder. Z 12 jich zůstane devět. Změna má odvrátit hrozbu omezení magisterské akreditace a reaguje i na skutečnost, že fakulta má na příští rok o pětinu méně peněz. „Bez provedení organizačních a personálních změn nelze garantovat zachování magisterské akreditace po roce 2012, kdy skončí dosavadní akreditace,“ uvedl Pospíšil. 

Podle něj si škola nemůže dovolit vysoký počet kateder, které existují bez dostatečného personálního zajištění. Navrhl proto zrušit katedru pracovního, obchodního a občanského práva a udělat z nich oddělení pod novou katedrou soukromého práva.

Druhá nová katedra zaměřená na správní právo pod sebe začlení finanční právo i právo sociálního zabezpečení a právo životního prostředí. Právě na katedře finančního práva učí Telecký. To je nejspíš fakt, proč Pospíšil považuje Teleckého námitku za nejspíš účelovou. „Je tam jeho osobní zájem, který respektuji. Senát ale zastupuje akademickou obec a tam se vede diskuze,“ dodal Pospíšil. Pospíšilův návrh dnes podpořil například učitel školy a člen senátu Květoslav Kramář, podle něhož se stává stále neúnosnějším, aby existovaly katedry bez docentů nebo profesorů v čele. 

Telecký v dopise Pospíšilovi materiál označil za „neprojednatelný“. Návrh byl senátorům doručen před pěti dny, podle vnitřního řádu fakulty to musí být ve lhůtě nejméně sedmi dnů. Telecký také požádal předložit záměr k diskuzi učitelům a studentům. 

Změna struktury školy by se měla uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího roku. Vedení práv vypíše zřejmě ještě v lednu výběrová řízení na šéfy nových kateder. Po nich bude požadovat návrh na personální audit.

Předseda akademického senátu právnické fakulty ZČU
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24