Komise asi stihne prověřit tituly JUDr. z plzeňských práv ještě letos

Plzeň – Komise západočeské univerzity stihne prověřit absolventy rigorózního řízení na plzeňských právech ještě letos. Kvůli pochybnostem o udělování titulů se kontrolovalo všech 830 absolventů, asi u deseti případů našla komise závažná pochybení, která mohou vést až k odebrání titulu. Nedostatky jsou podle dílčích kontrol asi u třetiny absolventů, většinou však jde jen o drobná administrativní pochybení.

Podle proděkana plzeňských práv Petra Bezoušky, jenž je členem prověřovací komise, se do statistiky zahrnují veškeré nedostatky. „Například i chybějící podpis člena komise a podobně. Skutečně závažných jich dle mého odhadu bude z celého množství do deseti,“ řekl Bezouška. Komise kontroluje dokumentaci hlavně o sobotách, v období kolem Vánoc ale přibyly kontrolní dny navíc. 

Výsledky dosavadního šetření v rámci rigorózního řízení si byly dosud vždy podobné, počet sporných případů se pohyboval kolem třetiny. Výjimkou nebyla ani uplynulá sobota, kdy z dokumentace 256 osob zjistila komise pochybení u 88. „Ve 168 případech jsme shledali průběh rigorózního řízení jako zcela bezproblémový, dokumentace 88 řízení bude podrobena dalšímu šetření v různém rozsahu,“ řekla předsedkyně komise Eva Pasáčková.   

U všech osob, v jejichž dokumentaci komise shledala pochybení, se bude dále prověřovat také obsah práce. Po dokončení kontroly rigorózního řízení přijde ještě na řadu magisterské studium několika set absolventů. 

Komise už prověřila všech 63 absolventů doktorského studia, vážná pochybení zjistila ve 14 z nich. Konečné výsledky včetně konkrétních adeptů na odebrání titulu zveřejní ZČU zřejmě v lednu 2010. Rektor Josef Průša uvedl, že v lednu také zveřejní některé výstupy z analýzy, kterou pro ZČU zpracovala advokátní kancelář bývalého ministra spravedlnosti Karla Čermáka. Analýza řeší možnosti a postup při odebírání titulu.