SŽDC letos dostala méně peněz, stavby ale pokračovaly

Praha – Správa železniční dopravní cesty hraje na českých kolejích stále významnější roli. S výjimkou nádraží, kolejí v depech a několika soukromých tratí jí patří veškerá infrastruktura. Stát ovšem letos snížil příspěvek, které SŽDC dostává od železničních dopravců za to, že jezdí po jejích kolejích, a tak musela správa hledat peníze na železniční stavby, kde se dalo. Nakonec se jí podařilo otevřít tři nově elektrizované trati, zahájila několik nových prací a pokračovala v dlouhodobých stavbách, mezi které patří i optimalizace III. a IV. tranzitního koridoru.

Jihomoravská trať přinesla do Česka třetí systém

Elektrické vlaky nově jezdí po tratích Znojmo–Šatov, Zábřeh–Šumperk a Lysá nad Labem–Milovice.

Jihomoravská trať umožňuje vodit až do Znojma bez přepřahu osobní i nákladní vlaky z Vídně. Jde o první trať na českém území, která napájí lokomotivy střídavým proudem o napětí 15 kV. Jde o rakouský standard, díky němuž mohou do Znojma i levnější jednosystémové lokomotivy rakouského dopravce. Ze Znojma dále do českého vnitrozemí není trať elektrizována, takže žádný z dosud používaných českých systémů (střídavý 25 kV a stejnosměrný 3 kV) by neměl smysl.

Trať z Lysé do Milovic je po elektrizaci přímo napojena na Prahu a do rychle rostoucího města tak začaly jezdit přímé spoje z metropole. Do Šumperku byly zase po dokončení prací převedeny osobní vlaky, které jezdily z Olomouce přes Zábřeh do České Třebové. Milovická i šumperská trať napájejí lokomotivy stejnosměrným proudem i napětí 3 kV, který je běžný v severní části republiky.

Stavba koridorů ještě neskončila

Tzv. koridory, které by měly umožnit vlakům jízdu až 160kilometrovou rychlostí, ještě nejsou dokončeny. Letos se pracovalo především na III. koridoru (Cheb–Plzeň–Praha–Ostrava–Mosty u Jablunkova) a IV. koridoru (Děčín–Praha–České Budějovice–Horní Dvořiště).

V případě III. koridoru šlo v jeho západní části o optimalizaci trati mezi Pňovany a Lázněmi Kynžvart. Zcela dokončeny byly práce mezi Pňovany a Stříbrem. Začaly také práce mezi Berounem a Rokycany a SŽDC nyní zvažuje finanční reálnost stavby tunelů z Prahy do Berouna a z Rokycan do Plzně.

Na východní části III. koridoru probíhá optimalizace trati z Českého Těšína na česko-slovenskou hranici. Stavbu výrazně zkomplikovaly sesuvy půdy v Mostech u Jablunkova, kde dělníci razili nový tunel.

Stavba IV. koridoru pokračovala mezi Prahou a Horním Dvořištěm. Zcela dokončena je optimalizace úseku z Českých Budějovic až do Dvořiště a také Tábor–Doubí. V roce 2010 budou pokračovat práce mezi Strančicemi a Voticemi a z Českých Budějovic do Nemanic.

Ačkoli je z větší části dokončen II. koridor (Bohumín–Přerov–Břeclav), v areálu přerovského nádraží najedou vlaky na staré koleje. Právě železniční stanici Přerov začala SŽDC v roce 2009 rekonstruovat. Postupně by mělo vzniknout nové kolejiště i nová nástupiště. Rekonstrukce probíhala také mezi Ostravou a Bohumínem, kde rovněž zůstávaly staré koleje.

Práce pokračovaly také v Praze, kde po otevření Nového spojení a dokončení rekonstrukce kolejí a nástupišť na hlavním nádraží bylo nutné upravit trať mezi Libní a Běchovicemi. V navazujícím úseku do Úval však zatím zůstávají staré koleje, protože se nepodařilo vyřešit spor o stavbu protihlukové stěny v Úvalech.

I mimo koridory jsou modernizované trati

SŽDC během roku zmodernizovala také několik tratí, které nepatří do systému koridorů. Vedle tří nově elektrizovaných tratí se jedná například o trať z Havlíčkova Brodu do Šlapanova nebo o výraznou úpravu trati v pohraniční stanici Česká Kubice.

Nádraží v Milovicích
Nádraží v Milovicích
Více fotek
  • Nádraží v Milovicích autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1295/129458.jpg
  • Trať Doubí – Tábor po rekonstrukci autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1113/111263.jpg
  • Opravené nádraží Česká Kubice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/938/93749.jpg