První výsledky z Plzně - 14 doktorandů vystudovalo nestandardně

Plzeň - Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) oficiálně zveřejnila závěrečnou zprávu k doktorskému studiu na plzeňských právech. Z 63 absolventů shledala u 14 vážná pochybení. Zpráva potvrdila, že někteří zájemci byli přijati mimo přijímací zkoušky, doktorandy zkoušeli lidé bez právnického vzdělání, zkušební týmy byly několikrát sestaveny účelově. Kompletní text zprávy o výsledcích první etapy činnosti komise je na webových stránkách Západočeské univerzity. „Na základě svého šetření komise konstatovala, že ve 14 případech studijní dokumentace dokládá vážná pochybení,“ uvádí se ve zprávě komise. Ve všech 14 případech komise doporučila prověřit kvalitu obhájené dizertace nezávislými odborníky, případně zahájit řízení vedoucí k odebrání titulu Ph.D.

ZČU zatím oficiálně nepotvrdila žádné jméno absolventa doktorského studia, u něhož hrozí odebrání titulu. Vedení ZČU ale pro média některá jména připustilo. Na seznamu podezřelých absolventů doktorského studia je podle zatím oficiálně nepotvrzených informací například jméno bývalého proděkana fakulty Ivana Tomažiče, předsedy akademického senátu fakulty Daniela Teleckého, pedagoga Jana Kavky, bývalého vysokého policejního důstojníka Jana Brázdy, pedagoga Jana Suchého i advokáta Eduarda Bruny, jenž obhajoval například Jiřího Čunka. 

Ve dvou případech zjistila komise splnění předepsaného studia včetně obhajoby doktorské práce za velmi krátkou dobu. „Studijní dokumentace v těchto případech obsahuje vážné nedostatky, státní zkouška a obhajoba dizertace proběhly před komisí, jejíž jmenování nebylo schváleno vědeckou radou fakulty, s doktorskou prací bylo manipulováno po jejím odevzdání,“ uvedla komise ve zprávě.

Děkan Jiří Pospíšil pro ČT:

0„Samotné rozhodnutí o potrestání bude v rukou pana rektora… Zatím se řešil pouze postup, tedy jak dotyční získali tituly. Kvalita samotných rigorózních prací ještě nebyla řešena. Bude záležet na panu rektorovi, zda nechá ještě dané práce odborníky prostudovat, nebo zda se rozhodne těmto čtrnácti držitelům titulu Ph.D. jejich tituly odebrat.“

Stejně vážná pochybení konstatovala i ve dvou dalších případech, kdy státní doktorská zkouška a obhajoba dizertace proběhly před neschválenou komisí, v dokumentaci absolventů jsou závažné nedostatky, a to zejména v oponentských posudcích. „Také v těchto případech je důvodné podezření z manipulace s dizertační prací,“ dodala komise. 

V dalších dvou případech je navíc doloženo vysvědčení o doktorské zkoušce konané v oboru Správní právo, není doloženo rozhodnutí o změně tématu dizertační práce, ale titul byl udělen v oboru Občanské právo. V ostatních osmi případech kontrola jako nejzávažnější pochybení shledala konání státní doktorské zkoušky a obhajoby práce před komisí, jejíž jmenování nebylo schváleno vědeckou radou fakulty.

Univerzita již má k dispozici právní analýzu, jak postupovat v případě odebírání titulů. Rektor ZČU Josef Průša uvedl, že některé výstupy z ní zveřejní. Komise nyní prověřuje dokumentace všech 830 absolventů rigorózního řízení.

Daniel Telecký
Daniel Telecký
Více fotek
  • Daniel Telecký autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1211/121048.jpg
  • Právnická fakulta v Plzni autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1290/128909.jpg
  • Ivan Tomažič autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1126/112597.jpg
  • Jiří Pospíšil autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1220/121906.jpg
  • Jiří Průša autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1232/123111.jpg