Limity znečištění v Bílině byly překročeny až tisícinásobně

Litvínov (Mostecko) – Z litvínovské společnosti Unipetrol RPA již nebezpečné látky do řeky Bíliny, do níž minulou středu unikla směs benzinů, neproudí, nebezpečí nicméně hrozí i nadále. Povodí Ohře, které dnes zveřejnilo výsledky rozborů kontaminované vody, totiž varuje, že část škodlivin se zachytila rovněž ve zmrzlých částicích na břehu řeky a jejich roztátí bude trvat delší dobu. Podle rozborů ropné látky stonásobně až tisícinásobně překročily limity přípustné pro znečištění povrchových vod. Vzorky byly odebrány den po havárii, nyní už bude koncentrace výrazně nižší, podotkl mluvčí vodohospodářského podniku Jan Svejkovský. Nicméně jedovatá směs se stále drží v okolním terénu a dává o sobě vědět taky silným zápachem.

Podobné chemikálie se mohou ve vodě objevit znovu. „Je možné, že se uvolní směs, která se zachytila na ledu, na sněhu nebo na březích,“ podotkl Svejkovský. Havárie by už ale neměla mít takový dopad jako ta během svátků, kdy se látky dostaly až do Labe a zaznamenaly je i úřady v Německu. Na vodě už zůstaly jen norné stěny, které sem nainstalovali hasiči z Unipetrolu.

Komise petrochemické společnosti Unipetrol RPA se kvůli havárii sešla již včera. Odborníci únik ropné látky v provozu Petrochemie potvrdili, nyní podle mluvčího podniku Jana Martínka pátrají po jeho příčinách. Případ vyšetřuje policie jako podezření z ohrožení a poškození životního prostředí a zabývá se jím i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta nejspíš zahájí s Unipetrolem RPA správní řízení, firmě hrozí až několikamilionová pokuta. „Případ má na starosti kolega, který zahájí vyšetřování hned na začátku ledna,“ sdělil František Rychecký z ústeckého pracoviště ČIŽP.

Nebezpečné látky pronikly v Ústí nad Labem až do Labe, pracovníci státního podniku Povodí Ohře proto informovali o úniku německé kolegy v saské Pirně. „Kompletní zprávu o havárii a jejích okolnostech včetně výsledků chemických rozborů pošleme do Německa 4. ledna,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře. Voda kolem zdroje znečištění je podle něj už čistá, žádné další nebezpečné látky do řeky Bíliny neunikají.

Norné stěny nepomohly

Látka zapáchající po benzinu znečistila řeku Bílinu před Mostem minulou středu odpoledne. Tehdy se ale ještě nevědělo, o jakou látku jde, a známý nebyl ani zdroj úniku. Hasiči postavili nedaleko mosteckého vlakového nádraží několik norných stěn. Ve středu večer se ropná látka a pěna objevily na hladině Bíliny v Rudolicích a ve městě Bílině, kde byly instalovány další norné stěny. Skvrny vytvořené směsí benzinů zasypávali požárníci sorbentem. „Od dnešního rána zůstává na řece Bílině už jen pět norných stěn u společnosti Unipetrol RPA. Kontroluje je podniková hasičská jednotka,“ jak uvedl mluvčí ústeckých krajských hasičů Lukáš Marvan.

Bílina patří k nejznečištěnějším řekám v Česku. Úniky škodlivých látek do jejího koryta jsou poměrně časté, zdroj se většinou vypátrat nepodaří. Firma Unipetrol RPA už ale byla v minulosti za stejný prohřešek postižena. Česká inspekce životního prostředí jí vyměřila milionovou pokutu za znečištění Bíliny v červenci 2007. Hlavním důvodem bylo tehdy překročení limitů organického znečištění pro vypouštění vod v době mimořádné situace v biologické čistírně odpadních vod společnosti a pozdní ohlášení mimořádné události.