Za mříže nově i za stalking či neplacení výživného

Praha - Od nového roku čekají některé pachatele tvrdší tresty. Větší zadostiučinění pro oběti týrání a zneužívání přináší nový trestní zákoník. Vedle dělení trestných činů na přečiny a zločiny zavádí i nové trestné činy, například tzv. stalking - pronásledování. Kodex nahrazuje nesčetněkrát novelizovanou normu z roku 1961 a na první místo staví ochranu života, zdraví a lidské důstojnosti. I proto, že takového jednání podle tvůrců zákoníku přibývá.

Soudci, státní zástupci a policisté se budou od ledna zabývat novými kriminálními činy. Jde například o zabití nebo ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky. Oba tyto činy musí člověk spáchat v silném rozrušení ze strachu, úleku nebo zmatku. Nově se do kodexu dostalo také nebezpečné pronásledování neboli tzv. stalking. Často dlouhodobý teror, který může mít i tu nejtragičtější dohru. Jako třeba před dvěma lety. 33letou ženu ubil v Praze muž, který ji roky fyzicky, skrze telefonáty či sms zprávy pronásledoval.

„Věděl, kdy přichází v půl jedné v noci domů, co dělá, kdy pouští televizi, kdy odchází do práce,“ popisoval již dříve obludnou pečlivost stalkera advokát Jiří Matzner. Doteď přitom nebyl stalking vůbec trestný. Slídilovi hrozil jen zákaz přiblížit se na určitou dobu k dané oběti, od nového roku může jít až na tři roky do vězení.

Nový trestní kodex rozšiřuje také škálu jednání spadajících pod pohlavní zneužívání nebo sexuální nátlak. Zpřísňuje i tresty za týrání. Paradoxně ale zmírňuje ty za znásilnění. „To si myslím, že je jediná výtka k trestnímu zákoníku. Budeme to časem nejen my, ale i jiné organizace připomínkovat, to by se asi mělo změnit,“ tvrdí Zdenka Prokopová, z poradenského centra pro oběti násilí ROSA.

Za neplacení výživného hrozí žalář

V zemi, kde každé druhé manželství končí rozvodem, začnou paragrafy myslet i na přísnější postihy neplatičů výživného. Například paní Šťastná vymáhá od exmanžela dlužné alimenty s přestávkami přes sedm let. „Když nezaplatí, tak se pro ně nic neděje. Bylo by lepší, kdyby soud mohl v oblasti výživného zasáhnout daleko více než teď,“ myslí si Petra Šťastná.

Od nového roku stačí, když nebude rodič platit na své dítě alimenty čtyři měsíce a může skončit i za mřížemi. Advokátka Zuzana Navrátilová je přesvědčena, že pro neplatiče by to mohlo znamenat vážnou výstrahu, v současnosti je k zaplacení prý často přiměje až podané trestní oznámení.

Končí trest za řízení bez řidičského oprávnění či domácí lihovary

Některé trestné činy naopak s koncem letošního roku zaniknou. Kodex se nezabývá například řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění, domácí výrobou lihovin nebo pytláctvím se škodou méně než 5000 korun. Soudy nebudou trestat ani recidivisty za krádeže nepřesahující výši 5000 korun.