Trestní zákoník umožní domácí vězení či zákaz vstupu na fotbal

Praha - Zpřísnění trestů za nejzávažnější kriminální činy, zavedení nových druhů trestních sankcí či dělení trestných činů na přečiny a zločiny přinese od 1. ledna nový trestní zákoník. Na jedné straně tak zvyšuje trestní sazbu u závažných zločinů, jako je vražda, na druhé straně umožňuje postihovat pachatele měně závažné kriminální činnosti alternativními tresty. Novou formou trestu tak bude například i domácí vězení. Kodex chce odlišit především trestné činy proti životu a zdraví, proti svobodě a proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti od majetkové a hospodářské kriminality.

Úmyslné usmrcení bude od počátku příštího roku možné trestat až 18 lety vězení. Novou přitěžující okolností pak bude rozmysl nebo předchozí uvážení, které zvedne horní hranici trestní sazby až na 20 let. Výjimečným trestem bude kromě doživotí i dvacetileté až třicetileté vězení. Doposud se za výjimečný považoval patnáctiletý až pětadvacetiletý trest.

Za menší krádeže menší trest

Naopak snížení trestní sazby se týká například krádeže nebo podvodu, při kterých pachatel způsobí škodu velkého rozsahu, tedy více než pětimilionovou. Od ledna bude horní hranice trestu na místo dosavadních dvanácti roků deset let. Za některé nedbalostní trestné činy - například porušování povinností při správě cizího majetku - pak bude možné odsoudit člověka až v případě, že se jich dopustí z hrubé nedbalosti.

Za závažný kriminální čin se bude podle nové normy považovat takový zločin, který bude možné potrestat až desetiletým a delším vězením. Všeobecně pak zákoník dělí kriminalitu na zločiny a přečiny. Za přečiny považuje veškeré nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy, které lze potrestat maximálně pěti lety vězení. Za přečin, na rozdíl od zločinu, může soud udělit pachateli i obecně prospěšné práce či domácí vězení.

Na náramky nejsou peníze, domácí vězení i tak bude

Domácí vězení patří mezi nové alternativní tresty, které kodex od příštího roku zavádí. Od osmi večer do pěti do rána nebudou moct odsouzení z domu ani na krok. Původně se uvažovalo o jeho odkladu, jelikož vězni zatím budou namísto elektronických náramků, na které nejsou peníze, hlídáni kontrolory. Kvůli kritickému počtu vězňů však ministerstvo spravedlnosti zavedení této sankce neodložilo. „Trest domácího vězení bude zajišťován formou namátkové kontroly, což bude úloha probační a mediační služby,“ tvrdí Pavel Štern, ředitel Probační a mediační služby ČR.

Nově bude možné potrestat člověka také tím, že mu soud až na deset let zakáže chodit na sportovní, kulturní a společenské akce. Takový trest se bude týkat případů, kdy se pachatel dopustil úmyslného trestného činu v souvislosti s návštěvou takovéto akce. Zavedení sankce reaguje mimo jiné na zvyšující se vandalství a chuligánství na stadionech, přičemž inspiraci hledali Češi u Britů.

Policejní mluvčí Tomáš Hulan:

0„Potrestaný se bude muset v době zápasu dostavit na policejní služebnu v místě trvalého bydliště, tak aby bylo zajištěno, že skutečně na tom zápase není.“

Trestní zákoník byl sněmovně předložen už v březnu 2006, tehdy byl ovšem zamítnut. Ministerstvo spravedlnosti proto pokračovalo v jeho tvorbě až do roku 2007. Sněmovna nový kodex přijala loni v listopadu, Senát normu schválil letos v lednu. Poté ji podepsal prezident. Ještě po jeho podpisu však zákoník doznal určitých změn. Původně například obsahoval snížení věkové hranice trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Komunistické poslankyně však následně připravily novelu, která tuto změnu zrušila. Parlament i prezident ji schválili.