Myslivcům se nelíbí nový trestní zákoník

Praha - Právní úprava pytláctví je v novém kodexu podle Asociace profesionálních myslivců špatná, myslivci proto žádají hned v prvním dni účinnosti zákona jeho novelu. Trestné je ulovení zvěře, až když škoda přesáhne 5 000 korun. Je-li škoda nižší, jde o přestupek. Cenu zvěře určí soud. Asociace chce pevný ceník a novelu, která stanoví, že trestným činem je každý nelegální lov střelnou zbraní, lov v organizované skupině a lov zvlášť zavrženíhodným způsobem. V současnosti se pytláci již mnohdy dobře organizují a používají nejmodernější techniku.

„Asociace profesionálních myslivců a Mezinárodní sdružení myslivců příhraničí svolaly na 15. ledna pracovní jednání předních odborníků. Cílem je vznik pracovní skupiny a ceníku ulovené zvěře a následně i návrh novely pytláctví v trestním zákoně,“ sdělil za asociaci Libor Řehák.

Novela by podle něj měla řešit i postavení myslivecké a rybářské stráže. Ta musí nyní podle Řeháka zasahovat nedostatečně vybavena proti organizovaným a dobře vybaveným skupinám pytláků.

Vymezením pětitisícové hranice škody vyvstává podle Řeháka zásadní problém. Dříve stráž věděla, že každý nelegální lov je trestný, a podle toho proti pachatelům zasahovala. Nyní se má lišit síla zásahu podle toho, zda jde o přestupek nebo trestný čin. Hodnotit výši škody v terénu je podle Řeháka těžké, následně soud může dospět i ke zcela jiné částce. Hodnota drobné zvěře, jako jsou zajíci, bažanti nebo divoká prasata, přitom požadované hodnoty 5 tisíc korun většinou nedosáhne.

Další problém je podle Řeháka i ve vymezení pytláctví. V bývalé právní úpravě bylo k pytláctví uvedeno: kdo loví zvěř, v nové právní úpravě je: kdo uloví zvěř. Dříve tedy bylo trestným činem i hledání zvěře či pohyb se zbraní po honitbě.