Státnice na právech v Plzni jedou ode dneška podle nových pravidel

Plzeň - Na právnické fakultě v Plzni platí ode dneška nová vyhláška, která upravuje pravidla pro státnice u magisterského studia. Předpis jasně říká, kdo může v komisi sedět, jak budou studenti ke zkoušce rozvrženi a jak budou navoleni zkoušející. Část pravidel fakulta začne uplatňovat už od pondělí, kdy na škole startují zimní státnice. Plně bude podle nich fakulta postupovat od léta.

„Dali jsme tímto jasná pravidla, jak mají být na naší fakultě vykonávány státní zkoušky. Tato pravidla splňují podmínku transparentnosti, kterou nám uložila akreditační komise,“ uvedl děkan fakulty Jiří Pospíšil. Jako jednu z hlavních podmínek vyhláška stanoví, že není-li zkoušející profesorem nebo docentem, musí o jeho připuštění ke státnicím rozhodnout vědecká rada. To dosud nebylo plně realizováno.

Klíčovým je i nový způsob přihlašování studentů ke státnici. Bude elektronický a ke konkrétnímu termínu daného studenta přiřadí los. Opatření by mělo zabránit spekulacím, že studenti jsou seřazeni podle abecedy a mohou tak předvídat, kdy na ně vyjde řada, a tomu je možné uzpůsobit i komisi. Druhý princip nahodilosti fakulta uplatní při výběru komise, také zde použije los. Ten určí složení pedagogů pro daný tým zkoušejících.

„Teď u zimních státnic máme ještě studenty přiděleny podle abecedního pořádku. Aby byla zaručena naprostá objektivita, zasednou u zkoušek externí odborníci na základě určení ministerstva školství,“ dodal děkan. Podle něj není možné, aby u státnic zkoušeli lidé bez právního vzdělání. Výjimkou jsou právní dějiny neboli obor na rozhraní historie a práva, kde by mohli být zastoupeni minoritně i historici jako zkoušející.