Sokol se snaží prokázat propojení Dělnické strany s Národním odporem

Brno - Dělnická strana (DS) je podle advokáta Tomáše Sokola prostřednictvím personální unie spojena s Národním odporem, který sdružuje radikální české neonacisty. V obou uskupeních jsou podle Sokola často titíž lidé. Advokát vlády to řekl na začátku druhého dne jednání Nejvyššího správního soudu o návrhu na rozpuštění Dělnické strany. Vandas jakékoliv spojení popírá. "Ať vláda předloží, kdo Národní odpor vede, jaká je struktura a členské obsazení. Ať vláda předloží smlouvu, která dokazuje spojení DS s Národním odporem. Já jsem nikdy nic takového neviděl, jsou to jen prázdné proklamace," uvedl Vandas.

Sokol připustil, že Národní odpor neexistuje v uchopitelné formě nějakého právního subjektu. „Ale objektivně existuje jako jakási forma občanského uskupení,“ řekl Sokol. Spolupráci vláda dokládá například znaleckým posudkem a zprávou policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.

Provázanost DS s Národním odporem je podle vlády zřejmá například ze vzájemné účasti na veřejných akcích a z podrobného referování o činnosti DS na serveru hlásícímu se k Národnímu odporu. Dělnická mládež, která je oficiálně svázána s DS, si nechala ministerstvem kultury zaregistrovat periodický tisk s názvem Národní odpor. „Je toto slovní spojení snad zakázané?“ ptal se Vandas. 

00


Strana údajně spolupracuje také s Autonomními nacionalisty, Národním korporativismem a Resistance Woman Unity, což je ženská obdoba Národního odporu. V souvislosti s Autonomními nacionalisty Vandas sice uvedl, že nezná jejich představitele a nemá s nimi nic společného, ale přiznal, že vystoupil na jejich akcích. „Byly to akce, které nám byly blízké, například na počest svatého Václava a na podporu Srbska proti odtržení Kosova,“ uvedl Vandas.

Soud dnes věnoval pozornost také Dělnické mládeži, která je mládežnickou organizací DS. V jejím programu například stojí, že „naše země patří pouze nám, ne přistěhovalcům a lidem odlišné národnosti“. V dalším programovém bodě Dělnická mládež uvádí, že víru v národní socialismus vidí „jako ústřední ideu, určující existenci a činy národa“. Podle vlády se tím programově přihlašuje k odkazu Adolfa Hitlera. Bod má navíc číslo 18, což je mezi neonacisty šifra, která symbolizuje Hitlerovy iniciály.

Na včerejším jednání řešil soud především politický program strany. Ten zahrnuje například zastavení přílivu imigrantů, obnovení trestu smrti nebo postavení pohlavních deviací mimo zákon. Ve středu a ve čtvrtek bude jednání pokračovat výslechy svědků. Mezi nimi jsou například policisté, ale také představitel Dělnické strany Patrik Vondrák, který je od říjnové razie mezi extremisty ve vazbě. Podobným návrhem vlády se soud zabývá už podruhé. Loni v březnu ho odmítl kvůli nedostatku důkazů.

Výroky z vládního návrhu na rozpuštění Dělnické strany

Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany: „Až se Dělnická strana dostane k moci, zatočí s nevládními organizacemi, které se zabývají menšinami.“
„Parazité zaplavují naší zemi, chobotnice s černými chapadly rdousí naši krásnou, čistou, bílou vlast…“
„Nechceme, aby se naše země stala žumpou, v níž se budou hromadit imigranti ze všech koutů světa, kde veškeré výhody budou mít nepřizpůsobivé menšiny a poctivě pracující občan je bude dotovat ze své kapsy.“

Jiří Štěpánek, místopředseda Dělnické strany:
„Kdo by si před patnácti lety představil, že českými městy budou pochodovat homosexuálové? Takže klidně za pár let může nastat situace, že budou průvody pedofilů, kde obtloustlí plešatí pánové povedou za ruce osmileté děti a budou demonstrovat za svá práva.“ 

Vybrané teze z programu Dělnické strany:
„Požadujeme zavedení určování národnosti obyvatel republiky a jejího potvrzení do rodných a křestních listů, rovněž i občanského průkazu.“ „Vypovědět ilegální přistěhovalce. Lidé bez státní příslušnosti budou vyloučeni ze všech státních podpor a dotací.“ „Jednoznačně odmítáme snahy postavit zákonem homosexuální vztahy na stejnou úroveň jako manželství. (…) Pohlavní deviace musí být zcela jednoznačně postaveny mimo zákon.“ „Vězeňství je třeba zbavit nesmyslné 'humanizace'; vězňové musejí mít pocit, že jsou ve vězení, nikoliv na léčení. Svou tvrdou prací - která je tím správným výchovným prostředkem - si vězňové musejí platit svůj pobyt i ochranu, jakož i dluhy, které svou činností napáchali.“