Ornitologové během víkendu sečtou vodní ptactvo

Praha - V průběhu tohoto víkendu budou čeští ornitologové sčítat ptáky na stovkách vodních ploch. Akci pořádají v polovině ledna již od roku 1966. Sčítání v Česku koordinuje Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Při jeho organizaci spolupracují i pobočky a kluby České společnosti ornitologické, některé základní organizace ČSOP a skautské oddíly. Hlavním cílem je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. Dlouholeté statistiky přinášejí ornitologům i zajímavé informace o reakci vodních ptáků na extrémní meteorologické podmínky různých zimních sezon. Letos budou pozorovat, nakolik vodní ptactvo reaguje na současnou poměrně vysokou sněhovou pokrývku. V současné době je mezinárodní sčítání vodních ptáků organizováno ve více než stovce států pěti kontinentů.

„V mírných zimách jsou u nás zjišťovány vyšší počty jednotlivých druhů racků, volavek a některých kachen. Naopak v tuhých zimách narůstají počty labutí velkých, skorců vodních a severských morčáků velkých,“ prohlásili koordinátoři sčítání Zuzana a Petr Musilovi.

Počet kachen v Čechách se každoročně zvyšuje

Za víc než čtyřicet let, po které ornitologové početnost vodních druhů sledují, zjistili, že z 37 nejčetněji zastoupených druhů zimní populace 18 druhů přibývá, u sedmi druhů naopak početnost poklesla. Změny ve většině případů odpovídají celoevropským trendům. Přibylo rybožravých druhů ptáků a potápivých kachen. Mírně narostly také počty plovavých kachen.

Roste rovněž početnost zimujících hus, jejich výběr zimoviště ale hodně ovlivňují klimatické podmínky. Letošní zima může podle Musilových prověřit, jak husy zareagují na poměrně vysokou sněhovou pokrývku. „Ačkoliv u nás dlouhodobě roste počet zimujících hus velkých a hus běločelých, přesunují se husy v chladnějších a zejména sněhem bohatých zimách na jižněji položená zimoviště na Slovensku, v Rakousku či v Maďarsku,“ uvedli v tiskové zprávě.