ZČU začíná odebírat tituly z práv

Plzeň - Vedení Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni začíná po dohodě s ministryní školství Miroslavou Kopicovou s odebíráním titulů. Mezi prvními adepty je šest nositelů akademického titulu PhD., všichni na právnické fakultě vyučují. Přijít by o něj měl třeba bývalý proděkan Ivan Tomažič, vedoucí akademického senátu Daniel Telecký či bývalý náměstek policejního prezidenta Jan Brázda.

Vyřešení neoprávněně získaných „velkých doktorátů“ na plzeňské fakultě je podle děkana Jiřího Pospíšila jen prvním krokem. Následně přijdou na řadu sporné tituly JUDr. a tzv. rychlostudenti. „U nás celkem budou minimálně 3 fáze. Vyšetřovací komise v čele s panem rektorem dokončila svou činnost a z těch 800 malých doktorátů označila přibližně 200 doktorátů, kde došlo k určitému administrativnímu pochybení. Chci zde zdůraznit, že opravdu v majoritním případě má těch 200 doktorátů spíše malá administrativní pochybení jako chyby v dokumentaci. Komise současně vyšetřuje také tu menší skupinu asi 20 až 30 doktorátů, kde ta pochybení jsou výraznější,“ řekl Pospíšil v Událostech, komentářích.

Jiří Pospíšil, děkan fakulty:

0„A pokud komise shledá, že těch 20 až 30 prací nevyhovuje, bude následovat další fáze - tentokrát odebírání titulů u tzv. malých doktorátů. Ta fáze, která občany bude asi nejvíce zajímat, je šetření těch tzv. rychlostudentů, kdy ministerstvo označilo celkem 500 studentů, kteří studovali kratší dobu než čtyři roky. Opět nezávislá komise jmenovaná panem rektorem to prověřuje, výsledky budou v řádu několika dnů. Pokud já mám informace, tak opět malá skupinka 20 až 30 vážných pochybení z těch 500 bude spadat do skupiny rychlostudentů, kteří předtím nestudovali na jiné právnické fakultě a bude tedy třeba podrobně prověřit, k jakým pochybením u nich došlo.“

Video Rozhovor s Jiřím Pospíšilem
video

Rozhovor s Jiřím Pospíšilem

Ministryně školství Miroslava Kopicová:

„Musíme zkusit tu jedinou cestu, kterou definovali naši právníci, to znamená vzít diplom jako správní akt a postupovat podle správního řádu.“

„Očekávám, že připravíme dopisy jednotlivým účastníkům tohoto procesu a začneme postupovat,“ uvedla pro ČT po jednání s rektorem univerzity Josefem Průšou ministryně Kopicová. Rektor vzápětí České televizi sdělil, že dotyční by měli obdržet vyrozumění ještě do konce měsíce ledna.

Mezi prohřešky u zmíněných šesti absolventů doktorských zkoušek patří například fakt, že řada z nich byla do doktorského programu přijata mimo běžný přijímací termín. Někteří z nich také oproti pravidlům absolvovali zkoušku v jiném oboru, než na jaký byli přijati. Většinou nakonec zkoušku a práci obhájili v oboru občanského práva, které vedl bývalý proděkan Milan Kindl. 

Jména hříšníků

bývalý proděkan Ivan Tomažič
vedoucí Akademického senátu Daniel Telecký
bývalý náměstek policejního prezidenta Jan Brázda
bývalý majitel Vysoké školy v Karlových Varech Ondřej David
pedagog katedry finančního práva Jan Suchý
pedagog z fakulty Jan Kavka

S Kindlem je také všech šest „hříšníků“ úzce spojeno. Všichni, včetně bývalého náměstka policejního prezidenta Brázdy, působí na právnické fakultě v Plzni, v jejímž vedení Kindl stál. Suchý s Davidem navíc pracují v Kindlově advokátní kanceláři. Telecký a Suchý s Kindlem také společně figurují v České rozvojové agentuře. „To mě z toho mrzí nejvíc, že jde o naše zaměstnance,“ řekl ČT rektor Průša. Ivan Tomažič a Jan Kavka už školu opustili, Daniel Telecký, Jan Brázda, Ondřej David i Jan Suchý zde ještě učí. Děkan Jiří Pospíšil se ale s nimi hodlá co nejdříve rozloučit, vzhledem k tomu, že dochází k redukci učitelů, propustí je prý pro nadbytečnost.

Univerzitní komise jako další nedostatky zjistila, že u zkoušek těchto lidí byli přítomni jiní pedagogové, než kteří byli do zkušební komise jmenováni. Oponentní posudky nebyly v některých případech podepsány.

Jiří Pospíšil
Jiří Pospíšil