Bez migrace by v ČR za 55 let žilo o 1,8 milionu lidí méně

Praha - Pokud by počet obyvatel České republiky dlouhodobě nezvyšovala migrace ze zahraničí, snížil by se do roku 2065 počet obyvatel země o více než 1,8 milionu. Vyplývá to z demografické projekce obyvatelstva v krajích, kterou na svých internetových stránkách zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

V případě, že by lidé nemigrovali ze zahraničí ani mezi jednotlivými regiony země navzájem, snížil by se podle projekce počet obyvatel ve všech krajích o 13 až 23 procent. Nejvíce by podle demografů ubylo obyvatel v Praze, kam migranti míří nejčastěji; metropole by přišla o více než 280.000 obyvatel. Nejméně by se naopak snížil počet obyvatel Libereckého kraje a Vysočiny.

Demografka (ČSÚ) Michaela Němečková:

„I když předpokládáme rostoucí plodnost, tak ani ta nepostačí k zachování počtu obyvatel ČR na dnešní úrovni. Bez příchodu migrantů se tedy počet obyvatel bude snižovat.“

„Poslední čtyři roky opět zaznamenáváme přirozený přírůstek, v současnosti se tedy rodí více dětí, než obyvatel zemře. Ovšem tenhle trend se zakrátko opět zvrátí do záporných hodnot, kdy v ČR budeme evidovat více zemřelých než živě narozených dětí,“ uvedla ve studiu ČT24 demografka ČSÚ Michaela Němečková.

Demografové již loni zveřejnili projekci, která předpokládá, že česká populace v příštích 55 letech výrazně zestárne. Kromě prodloužení očekávané střední délky života u mužů i žen se podle jejich očekávání zvýší průměrný věk obyvatel asi o deset let a oproti dnešku se zdvojnásobí podíl lidí starších 65 let.