Češi důvěřují evropským institucím více než domácím

Praha - Češi důvěřují více institucím Evropské unie než domácím. Zatímco Evropskému parlamentu věří 60 procent a evropské komisi 59 procent Čechů, vládě důvěřuje 37 procent lidí a národnímu parlamentu jen 15 procent. Ukazují to výsledky průzkumu Eurobarometr, které dnes zveřejnilo zastoupení Evropské komise v Česku. Průzkum se uskutečnil na přelomu října a listopadu. Vyšší důvěra v evropské než v národní instituce je ale typická pro všechny státy EU. Se situací domácí ekonomiky není spokojeno 84 procent Čechů. Za nejpalčivější problémy, kterým země čelí, považuje polovina obyvatel ekonomickou situaci a nezaměstnanost. Za méně závažné problémy byly označeny inflace, kriminalita či zdravotní systém.

Mezi patnáctkou „starých zemí“ je rozdíl mezi důvěrou v evropské a domácí instituce menší než u „nových zemí“, které do unie vstoupily v letech 2004 a 2007. V Česku přitom převažují lidé, kteří fungování Evropské unie nerozumí, podle Eurobarometru je jich 55 procent. Lišíme se tak od většiny ostatních „nových zemí“, jejichž obyvatelé obvykle uvádějí, že fungování sedmadvacítky spíš rozumí.

Tři pětiny Čechů se také domnívají, že české zájmy nejsou v unii brány dostatečně v potaz. Počet lidí, kteří toto tvrzení podporují, se od posledního Eurobarometru mírně zvýšil. Stejný trend je ale možné sledovat v celé unii. Přesto zůstává přibližně stejný počet Čechů přesvědčených, že vstup země do EU přinesl zemi výhody. Myslí si to 63 procent lidí. Pozitivně vnímají členství zejména mladší lidé a ti, kteří se hlásí k pravicovým stranám.

Krize ještě potrvá, myslí si Češi i Evropané

Podle 55 procent Čechů hospodářská krize ještě nějakou dobu potrvá. V otázce stavu i vývoje domácího hospodářství jsme ale skeptičtější než evropský průměr. Se situací domácí ekonomiky není spokojeno 84 procent Čechů. Zlepšení hospodářské situace očekává jen 18 procent lidí, další zhoršení 43 procent. Skeptičtější než unijní průměr jsou Češi i v otázce hodnocení evropské ekonomiky, jejíž stav považuje za špatný 71 procent lidí. Její zlepšení ale čeká 43 procent Čechů.

Sedmadvacítka by se podle 44 procent Čechů měla soustředit na silnější dohled nad finančním trhem, 42 procent považuje za důležité snižování deficitů veřejných financí. Za instituci, která se dovede s hospodářským propadem nejlépe vypořádat, Češi na rozdíl od většiny Evropanů nejčastěji označovali skupinu významných ekonomik G20. EU je nejvhodnější institucí pro řešení krize pro 16 procent Čechů a jen šest procent jich si myslí, že nejlépe se s krizí může vypořádat národní vláda.

Přestože se Češi podle Eurobarometru obávají hospodářské krize, finanční situaci vlastních domácností hodnotí 62 procent Čechů jako dobrou. Osobní situaci v práci vnímá pozitivně 56 procent dotázaných. Češi se také převážně domnívají, že jejich osobní situace zůstane v příštím roce stejná.

Evropský parlament
Evropský parlament
Více fotek
  • Evropský parlament autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1351/135081.jpg
  • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1036/103599.jpg