Křivoklátsko bude národním parkem

Praha - Křivoklátsko by se mělo stát národním parkem. Svůj návrh oznámí ministerstvo životního prostředí oficiálně v únoru. Řekl to ministr Jan Dusík starostům Křivoklátska. Zástupci obcí, majitelé pozemků a další subjekty pak budou mít 90 dnů, aby podali případné námitky. Návrh zákona potom půjde ještě do sněmovny.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby statut národního parku získalo nejcennějších 102 čtverečních kilometrů Křivoklátska, tedy 16 procent stávající chráněné krajinné oblasti. Podle návrhu by se nový národní park rozkládal na lesních pozemcích, z toho je 99,3 procenta plochy lesů ve vlastnictví státu, 0,4 procenta patří drobným vlastníkům a 0,3 procenta obcím. Zasahoval by ale také na území asi 19 obcí. V národním parku by ležela jen jedna obec - Karlova Ves. Ostatní obce zůstanou vně jeho hranice. 

/*json*/{"map":{"lat":49.9962639446,"lng":13.8479232788,"zoom":12,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":49.99295331923,"lng":13.837966918945,"type":"1","description":"K\u0159ivokl\u00e1tsko"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Z pohledu ochrany je národní park přísnější kategorií. Lesy v něm neslouží hospodářským účelům, hlavním cílem je ochrana biologických procesů, ekosystémů a jednotlivých druhů. O lesy by se starala správa národního parku.

A právě přísnějších opatření kvůli ochraně přírody se obávají místní lidé. V anketě o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko pořádané na podzim v Karlově Vsi převážil názor, že vyhlášení parku by obyvatele kraje poškodilo. Lidé se podle výsledků ankety obávají omezení vstupu do lesa. Plánované vyhlášení parku se nezamlouvá ani lidem z dalších více než dvou desítek dotčených obcí.   

„Věřím, že se nám společně s obcemi podaří najít takovou podobu parku, která bude přínosem pro přírodu i místní obyvatele,“ uvedl po páteční schůzce Dusík. Ministerstvo slibuje, že vyhlášení parku bude pro místní přínosem, přibudou turisté a to zlepší ekonomiku zdejších obcí. Dusík připomenul, že ministerstvo nedávno vyhlásilo speciální dotační program pro obce v národních parcích, obce by mohly navíc doáhnout na evropské dotace. 

 Křivoklátsko se stalo součástí evropské soustavy Natura 2000, která chrání místa s nejcennější přírodou celé Evropské unie. Pro své vysoké přírodní hodnoty bylo v roce 1977 vyhlášeno biosférickou rezervací UNESCO. Od roku 1978 je chráněnou krajinnou oblastí. Mimořádnou hodnotu mají zdejší lesy jako celek - tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí České republiky s mimořádně pestrým složením stromů a velkým podílem přírodních porostů.

Křivoklátsko
Zdroj: www.etf.cuni.cz
Autor: ČT24