Reportéři ČT: Kampaň čistá a zelená Praha - kolik nás to stálo?

Praha – Hlavní město loni zaplavily reklamní poutače s nápisem čistá a zelená Praha. Vedle proměnlivých grafických symbolů obsahují jednu konstantu: podpis primátora Pavla Béma. Kampaň měla upozornit na to, že se město chce více starat o čistotu a zeleň, kvůli čemuž dokonce navýšilo rozpočet o dvě stě padesát milionů. Mimořádná akce, jakou Praha nepamatuje, se shodou okolností rozjela v období před plánovanými předčasnými volbami, ve kterých chtěl kandidovat i primátor Bém. A na kolik daňové poplatníky přišla?

Uprostřed loňského roku přišel Pavel Bém s návrhem přidat mimořádně na životní prostředí ve městě 250 milionů korun. Největší sumu, téměř 100 milionů, poslal na výsadbu a údržbu zeleně, 51 milionů spolykaly drobné opravy chodníků, další pak čištění chodníků přikázané městu novým zákonem. Praha také rozšiřovala dětská hřiště a zvětšila počet i objem košů. „On to nebyl úplně projekt, ze začátku. Bylo potřeba to samozřejmě nějak občanům prezentovat, takže jsme museli vymyslet nějaký název, nějaké slovo. Navyšování rozpočtu nelze samozřejmě nazývat projektem…,“ vysvětluje Jana Kučerová, tisková mluvčí Projektu čisté a zelené Prahy.

Když zastupitelé primátorův plán schvalovali, líbil se jim, protože materiál, který dostali, byl velice podrobný. Chybělo v něm pouze to, že navýšení rozpočtu bude provázet masivní reklamní kampaň. „Samozřejmě v době, kdy jsme to schvalovali, jsme vůbec netušili, že to bude mít tu mediální podobu, jakou to mělo,“ komentuje pozdější překvapení zastupitelstva Petra Kolínská.

Nečekaná propagace běžného projektu - prý kvůli informovanosti

V dokumentaci pro zastupitele chybělo, že primátorovi nejde jen o úklid a sázení stromů, ale o rozsáhlou veřejnou kampaň, která bude tuto, jinak běžnou činnost úřadu, propagovat. V srpnu pak zasypaly Prahu reklamy na projekt. O jak velkou kampaň šlo? 350 billboardů, 150 bigboardů, 14 tisíc letáků, tisíce reklamních ploch na tramvajích a autobusech. Na městské ploty, lavičky a zastávky bylo umístěno přes 12 tisíc cedulek s logem projektu. Hlavní město tak zahájilo kampaň, která překvapila i lidi z reklamní branže.

Úmysl obhajuje tisková mluvčí projektu Kučerová: „Občané musí být informováni o tom, co se děje s veřejným rozpočtem, a my je chceme zapojit - to je cíl projektu. Chceme, aby si uvědomovali, že ty peníze opravdu někam jdou, že jdou do reálných věcí, které pro ně děláme. Právě proto je ta medializace k tomu určená.“

Pavel Bém byl všude, a to bylo před volbami

Reklamy měly dva společné motivy: telefon na nově zřízeného ombudsmana pro městskou čistotu a jméno s podpisem primátora. Pavel Bém byl všude. Na popelářských vozech i u každé opravy chodníku. V lesích se objevilo velké množství laviček, všechny s jeho podpisem. Signaturu primátora město dokonce umístilo i na lavičky, které v parcích stojí už od devadesátých let. Bém tak zaplavil veřejný prostor dva měsíce před plánovanými volbami do sněmovny, kam ohlásil za ODS kandidaturu.

„Mně to je jasné, na co se ptáte… Nebyla to kampaň primátora Béma, i když to tak časově možná někdy vypadalo. Bylo to ze zcela prostých důvodů, protože rozhodnutí zastupitelstva padlo v červnu a následně se hned začal projekt realizovat,“ hájí načasování Aleš Koutný. A dále vysvětluje: „Tady tu čistotu zeleně má na starosti resortně vícero radních. To znamená, pokud jsme chtěli nějakou osobu, která by ten projekt zaštítila tak, aby opravdu dala najevo, že se vší vážností se tomu město Praha věnuje, tak nebyla logicky jiná volba než na pana primátora.“

Martin Charvát je uznávaný reklamní expert. Podle něj je oprávněné, že město v kampani prezentuje svoji práci. Její načasování ale v pořádku není: „To načasování kampaně, za kterou stojí pan primátor Bém, který shodou náhod kandiduje ve volbách, tak vyšlo přesně v době, kdy se rozjely kampaně předvolební. To znamená, že pro nezaujatého diváka, občana, to samozřejmě vypadá, že pan Bém si platí z peněz magistrátu svou vlastní volební kampaň. Ta kampaň měla proběhnout někdy úplně jindy a v takovémhle případě ji prostě měli zdržet, posunout, oddálit nebo změnit načasování.“

Kdo propagaci zajišťoval a kolik stála?

Sám Pavel Bém se k projektu nevyjádřil a v materiálech pro zastupitele nebylo ani slovo. Bývalá tisková mluvčí Bémova projektu Simona Kujónková k tomu pouze tvrdí, že byla najatá jako externista na projekt a kdo ji jak platil, to není oprávněná komukoliv sdělit. Odkázala nás na současnou tiskovou mluvčí Janu Kučerovou. Ani ta to ale není: „Jsem najatá firmou, která medializaci tohoto projektu pro magistrát zajišťuje.“ Na otázku, která firma to je, odpovídá mluvčí, že se jedná o BNV consulting. Tato firma ale jakýkoli podíl odmítá. Zvláštní rozpor. Avšak mluvčí Kučerová hned po rozhovoru posílá e-mail a v něm jiné údaje. Ty však zase nesedí. Z e-mailu Jany Kučerové: „Moji činnost hradí firma T.T.V., která zajišťuje public relations pro Pražské služby.“ Tomáš Bílý, prezident T.T.V., však telefonicky potvrzuje, že se na tomto projektu jeho firma nepodílí a tudíž z něj nemá žádné platby.

Podobně se vyjadřuje i Hegererová, mluvčí městské firmy Pražské služby. Kdo tedy vlastně platil práci Kučerové? Aleš Koutný, šéf PR Hlavního města Prahy, vyjasňuje situaci prohlášením, že slečna Kučerová pracovala jako studentka na stáži u T.T.V. a že ji „oni určitě neplatili.“

Nezištná práce

Slečna Kučerová není jediná, kdo tvrdí, že za svoji práci pro magistrát nechce peníze. Projekt čisté a zelené Prahy vymyslela a primátorovi připravila auditorská firma BNV consulting. Z celkového koláče 250 milionů neodkousla ani korunu - ty šly opravdu na chodníky. BNV sice projekt i řídí, ale nemá na to s magistrátem žádnou smlouvu a nechce za to žádnou odměnu. Dělá to v rámci jiné zakázky pro radnici a může hovořit o nadstandardu, který pro takového klienta, jako je hlavní město Praha, firma ráda poskytne.

BNV consulting má s vedením radnice výborné vztahy. Od městských organizací dostali už dlouhou řadu zakázek pod dva miliony korun. K tak malým obchodům nemusí magistrát vypisovat veřejnou soutěž. Většinou jen sám osloví nějaké tři firmy a jednu vybere.

Kvůli tomu, že některé subjekty tvrdí, že pracovaly zadarmo, nelze přesně vyčíslit, kolik vlastně práce na projektu i mediální kampani stála. Jedno konkrétní číslo ale poskytl šéf magistrátního PR Aleš Koutný: „Je to 6 milionů a 650 tisíc. Nákup reklamních ploch a komunikaci v této hodnotě zajišťovala firma Multima Group. Ta část mediální, která se skládala z převážně venkovní reklamy, stála přes tři miliony korun. Blížila se ke čtyřem milionům. Výroba posterů byla řádově 1,3 milionu, akce pro média 0,8 milionu a podobně…“ Multima Group nemá vlastní kancelář, nezveřejňuje údaje o svém hospodaření, ani svá telefonní čísla. V době kampaně pro magistrát ji vlastnil Aleš Koutný. V říjnu ji prodal a stal se šéfem PR na Bémově magistrátu.

Ředitel Koutný nám smlouvy ukázal. Podepsaly je městské společnosti, které propagaci zeleného projektu hradily ze svých rozpočtů: třeba Lesy hlavního města nebo Technická správa komunikací. Firma Multima Group se v těchto čtyřech kontraktech čtyřikrát zavazuje poskytnout jedinou věc: medializaci čisté a zelené Prahy. Přestože v součtu jde o šest a půl milionu, jednotlivé smlouvy jsou vždy pod hranicí dvou milionů, takže se o ně nemuselo veřejně soutěžit. Město uvádí, že oslovilo vždy tři firmy, zda nemají o zakázku zájem. Na veřejné adrese města ale o kontraktech nic není.

Projekt čistá a zelená Praha pokračuje i letos. Budou se dál sázet květiny a objevují se další billboardy Pavla Béma. Tvůrci kampaně se mezitím přesunuli mezi pražské úředníky. Kromě Aleše Koutného už nastoupila na oddělení městského PR i někdejší stážistka Jana Kučerová.