Komunistický svaz mládeže může opět fungovat

Praha - Pražský městský soud dnes zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra z roku 2006 o rozpuštění občanského sdružení Komunistický svaz mládeže (KSM). Žalobou svazu se zabýval podruhé. V březnu 2008 jí nevyhověl, když dospěl k závěru, že rozhodnutí ministerstva bylo v souladu se zákonem. Nejvyšší správní soud pak ale na základě kasační stížnosti KSM loni rozsudek zrušil a nařídil žalobu znovu projednat. KSM se proti verdiktu odvolávat nebude, rozhodnutí soudu přivítal, nyní bude zvažovat, do jaké míry obnoví svou činnost. Ministerstvo může podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu do 14 dnů. Další možností by mohlo být zcela nové řízení proti KSM. Resort chce ale nejprve počkat na písemné doručení odůvodnění rozsudku.

Městský soud dnes vycházel z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle kterého je rozpuštení nejtvrdší možnost a represe má být použitá jen v případě, pokud je nebezpečí a ohrožení aktuální. Pokud jde jen o výroky, neměla by represe přijít. Podle městského soudu je potřeba zvážit i otázku veřejného zájmu nebo ochrany základních lidských práv a svobod. Ministerstvu proto vytkl nedostatečnou argumentaci. Vycházelo podle něj pouze z programu na internetových stránkách svazu a nedokazovalo další věci.

Ministerstvo se ale hájí tím, že první rozsudek o rozpuštění svazu padl už v roce 2006, kdy nebyla otázka rušení nebo pozastavování činností stran tak vyjasněná. V současné chvíli, hlavně po zkušenostech s Dělnickou stranou, by postupovalo lépe. Resort se proto nyní zaměří na to, co je pro zrušení svazu nezbytné. Jde především o prokázání reálné hrozby pro demokracii. Podle senátora Jaromíra Štětiny je soudní rozhodnutí důkazem toho, že se bolševici derou k moci: „Slušní lidé by se proti tomu měli postavit.“ Svaz se podle něj navíc skrývá pod občanským sdružením, ale má všechny znaky politického hnutí: „Měli by být posuzováni jako hnutí, které porušuje Ústavu České republiky.“    

Video Rozhovor s Milanem Krajčou a Jaromírem Štětinou
video

Rozhovor s Milanem Krajčou a Jaromírem Štětinou

Krajča: Snaha o rozpuštění svazu má politické pozadí

Předseda KSM Milan Krajča verdikt soudu uvítal: „Věříme, že ministerstvo vnitra bude respektovat rozhodnutí soudu i demokratická pravidla, ve kterých fungují občanská sdružení.“ Celá snaha o rozpuštění svazu má navíc podle Krajča politické pozadí a je vedená v rámci různých antikomunistických kampaní. Pod revoluční změnou systému si podle něj svaz nepředstavuje násilnosti, ale nastavení systému tak, aby byl zcela odlišný od toho současného: „Snažíme se najít inspiraci nejenom v historii, ale i v současném světě.“

Výňatek z programu strany:

0„KSM stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských - zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.“

Podle KSM ministerstvo postupovalo v rozporu s ústavně zaručenou svobodou projevu a s jeho právem vyhledávat a šířit informace a svobodně se sdružovat. Místo novější formulace „svaz stojí na straně úsilí“ v programu původně stálo „svaz usiluje“. KSM větu přeformuloval poté, co jej k tomu vyzvalo ministerstvo. To se ale nespokojilo ani s touto formulací a úřad zahájil řízení o zrušení sdružení. V rozhodnutí o rozpuštění KSM uvedl, že vyvíjí činnost, jejímž cílem je porušovat ústavu a zákony. Text byl podle ministerstva v rozporu s ústavou a Listinou základních práv a svobod a neslučitelný se základními demokratickými principy.