Ministerstvo vnitra se zabývá činností Dělnické mládeže

Praha - Ministerstvo vnitra se začalo zabývat činností občanského sdružení Dělnická mládež (DM), které je spojeno s Dělnickou stranou (DS). Úřad sdružení vyzval, aby se vyjádřilo ke svým aktivitám. Některé z nich směřují na podporu činnosti DS, a proto bude ministerstvo zkoumat, zda sdružení neporušuje zákon. Resort v minulosti vypracoval návrh na rozpuštění DS, nyní o něm rozhoduje Nejvyšší správní soud (NSS). Dělnická mládež se má k výzvě vyjádřit do 5. února. Pokud budou splněny podmínky, „za nichž lze omezit výkon sdružovacího práva“, zahájí ministerstvo se sdružením správní řízení za účelem jeho rozpuštění.

Některých lidí z DM se dotkly i policejní razie z posledních měsíců. Při říjnovém zátahu byl například zadržen a následně i obviněn místopředseda Dělnické mládeže Matyáš Sombati. „Předsednictvo DM považuje nejnovější aktivitu ministerstva za další z mnoha důkazů pokračující hysterie vládnoucího mafiánského režimu z rostoucí popularity Dělnické strany,“ sdělil předseda DM Martin Zbela, který je zároveň členem předsednictva DS: „Místo vyšetřování a trestání tunelářů jsme svědky represe proti mladým lidem a jejich přesvědčení.“ Podle Zbely to svědčí o „zbabělosti mocných“.

Problematické body programu se týkají například toho, že vlastnit půdu v Česku a disponovat s ní by měli podle sdružení moci jen čeští občané. V dalším bodu se zase DM vyslovuje proti imigraci kvůli tomu, že „dává zaměstnavatelům možnost zaměstnání levné pracovní síly, tím je náš dělník znevýhodněn a manuální práce ztrácí na prestiži“. V programu se objevuje mimo jiné i „potírání feministických ideologií a zneužívání žen a dětí v reklamě“ a požadavky, aby byl stát na mezinárodní úrovni absolutně suverénní a nezávislý, nebo „nacionalizace sdělovacích prostředků“.

Výňatek z programu Dělnické mládeže:

„Víru v národní socialismus vidíme jako ústřední ideu, určující existenci a činy národa. Obojí bereme jako dar. Obecný zájem je pro nás kánonem, podle kterého se budeme řídit i v našich skutcích.“

Nejvyšší správní soud se některým bodům programu DM věnoval už při lednovém jednání o vládním návrhu na rozpuštění Dělnické strany. Například výrokem, ve kterém se hovoří o víře v národní socialismus, se sdružení podle vlády programově přihlašuje k odkazu Adolfa Hitlera. Předseda DS Tomáš Vandas ale označil jakoukoli spojitost s myšlenkami Hitlera za nestoudnou lež. Strana podle něj považuje za svůj vzor prvorepublikový národní socialismus a mezi politiky, na které se odvolává, se objevuje také Milada Horáková, popravená komunisty.

Provázanost Dělnické strany s neonacistickým Národním odporem podle vlády dokládá mimo jiné to, že si Dělnická mládež loni nechala ministerstvem kultury zaregistrovat periodický tisk s názvem Národní odpor. Periodikum ale zatím nevychází. Zbela loni ve stranických Dělnických listech uvedl, že sdružení tím chtělo poukázat na proces, při němž lidé, kteří na demonstraci v Brně v roce 2007 nesli transparent s heslem Národní odpor, dostali nepodmíněné i podmíněné tresty. Úspěšná evidence novin z 8. dubna podle sdružení jen dokazuje to, že slova „národní odpor“ nejsou v ČR zakázána a jejich vyřčení není trestné.


Ministerstvo vnitra zaregistrovalo sdružení loni 5. března, tedy den poté, co Nejvyšší správní soud zamítl první návrh vlády na rozpuštění Dělnické strany. DM se na svém webu charakterizuje jako „nepolitické hnutí mladých národních socialistů, kteří sympatizují s Dělnickou stranou nebo se přímo podílejí na její činnosti“.

Dělnická strana
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24