Cizinců v ČR přibývá, tvoří 4 procenta populace

Praha - Každým rokem narůstá počet cizinců v Česku, stejně jako jejich podíl na celkové populaci. Za uplynulých 12 let se toto číslo podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) přibližně zdvojnásobilo. V roce 1997 činil podíl cizinců v Česku 2,04 procenta populace. V Česku žilo loni na konci září celkem 437 251 cizinců, kteří činili 4,2 procenta celé populace. Celkem v zemi žilo 10 501 197 lidí.

Přesto je v Česku ve srovnání s ostatními státy EU podíl cizinců podprůměrný. V zemích unie totiž průměrně žije bezmála šest procent cizinců. Nejvyšší podíl na obyvatelstvu mají cizinci v Lucembursku, žije jich tam přes 40 procent. Demografové zaznamenali vyšší podíl cizinců na celkové populaci než v Česku například v Rakousku, Estonsku či Lotyšsku. Za ČR se naopak umístily země jako Bulharsko, Rumunsko či Polsko.

Počet cizinců se od roku 1993, kdy jich v Česku žilo 0,75 procenta, zvýšil více než pětkrát. Výjimkou byl jen pokles v roce 2000, od té doby rostl každoročně.

Každý třetí cizinec je z Ukrajiny

Ukrajinci přitom tvořili bezmála třetinu cizinců žijících v roce 2008 v Česku - žilo jich zde celkem 132 000. Druhou příčku žebříčku obsadili s 17,3 procenta Slováci, v ČR jich žilo 76 000. Následovali občané Vietnamu, Ruska a Polska.

Podíl sňatků, kdy alespoň jeden ze snoubenců nebyl občanem ČR, je oproti podílu cizinců na populaci dvojnásobný. V roce 2008 činil 8,4 procenta. Demografové zaznamenali přes 4300 takových sňatků. Přes 2500 z nich tvořily svatby Češek s cizinci a přes 1600 svatby Čechů s cizinkami. Zbývajících 160 případů tvoří v Česku uzavřené sňatky mezi dvěma cizinci.

V případě sňatků s cizincem v roce 2008 byli nejčastějším partnerem občané Slovenska. U svateb Čechů s cizinkou jde asi o polovinu případů, u Češek o čtvrtinu případů. Čestí muži si dále nejčastěji berou Ukrajinky a Rusky, české ženy dávají z cizinců přednost občanům Británie a Německa. Podle statistiků dlouhodobě roste i podíl rozvodů manželství s cizími státními příslušníky, když v roce 2008 šlo o 7,1 procenta všech rozvodů.

Ukrajinský dělník
Ukrajinský dělník