Systém proplácení poplatků změní po výzvě vnitra tři kraje

Praha - Vysočina, Středočeský a Jihomoravský kraj jsou ochotny změnit systém proplácení zdravotnických poplatků, jak je k tomu vyzvalo ministerstvo vnitra. Zbývající tři - Moravskoslezský, Liberecký a Pardubický trvají na svém systému. Lhůtu na jeho nápravu mají do pondělí 1. února. Pokud tak neučiní, chce s nimi vnitro zahájit správní řízení.

V kraji Vysočina dosud pacienti podepisovali darovací smlouvu a peníze jim byly okamžitě vráceny přímo ve zdravotnických zařízeních, od února budou muset darovací smlouvu vyplnit a poslat kraji. Středočeští zastupitelé v polovině ledna také schválili případnou změnu proplácení poplatků za pacienty krajských nemocnic. Kraj by k ní přistoupil, kdyby ministerstvo trvalo na svém právním názoru. Poplatky by po úpravě systému již pacientům nehradil kraj, ale nemocnice. V osmi jihomoravských nemocnicích se praxe odpouštění zdravotnických poplatků změní od března. Na hejtmanství nyní hledají vhodný model.

Moravskoslezský kraj proplácí regulační poplatky i nadále na základě trojstranných dohod mezi pacientem, nemocnicí a krajem. Změny systému zatím nechystá. Liberecký kraj také žádné změny nepředpokládá. „Podle našich právníků je způsob úhrady v pořádku,“ řekl již dříve krajský radní pro zdravotnictví Pavel Novák (ČSSD). Ani Pardubický kraj systém úhrady poplatků měnit nebude, v tomto duchu se vyjadřuje v dopise, který zaslal ministerstvu. „Kraj trvá na tom, že se nedopustil žádného pochybení a postupoval v souladu s právem,“ dodala mluvčí Magdalena Navrátilová.

Ministerstvo vnitra počátkem ledna zahájilo správní řízení kvůli proplácení zdravotnických poplatků se čtyřmi kraji - Zlínským, Jihočeským, Ústeckým a Královéhradeckým. V těchto krajích je podle vnitra proplácení poplatků v rozporu se zákonem. Resort předpokládá, že správní řízení ukončí ve třicetidenní lhůtě, ačkoli zákonná lhůta je šedesátidenní. Kraje ale na svém systému hrazení poplatků trvají.

Jihočeši jsou připraveni i na soud

Zlínský kraj potvrdil, že změnu systému úhrad poplatků za pacienty nechystá. „Žádný zákon neporušujeme, nikdo nám nedokázal opak. Trváme na tom, že poplatky jsou špatné. Je to, jako když půjdete do obchodu a kromě zboží zaplatíte i za vstup do provozovny,“ uvedl mluvčí hejtmanství Milan Plesar. Jihočeští zastupitelé tento týden také rozhodli, že budou za obyvatele regionu platit poplatky i nadále. Podle nich tím kraj neporušuje zákon, naopak má právo na poskytnutí daru lidem. Jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) uvedl, že pokud bude na základě správního řízení ministerstva pozastaven výkon usnesení zastupitelů, pak je kraj připraven bránit se i soudně.

Vedení Ústeckého kraje zatím nevyřešilo, jak se ke sporu postaví. O definitivním řešení rozhodne mimořádné jednání zastupitelstva, které je svoláno na pondělí. Podle mluvčí radní navrhnou zastupitelům, aby Ústecký kraj vedl s ministerstvem vnitra o formu proplácení poplatků kompetenční spor. Královéhradecký kraj také bude za pacienty nadále hradit zdravotnické poplatky. „Náš postup je zcela v pořádku a žádný zákon jím neporušujeme. Pro naše pacienty se tedy nic nemění a mohou i nadále žádat kraj o poskytnutí daru,“ prohlásila dnes radní pro zdravotnictví Jana Třešňáková.