Motejl: Invalidům hrozí bída

Brno - Ombudsman Otakar Motejl žádá, aby zákonodárci urychleně změnili zákon o pomoci v hmotné nouzi. Tisícům invalidů prý kvůli němu hrozí bída. Od ledna jim stát dává méně peněz. Na to, že novela zákona je podle něj špatná, upozorňuje marně již půl roku. Současný stav podle něj odporuje ústavně zaručenému právu na pomoc v hmotné nouzi, kterou garantuje Listina základních práv a svobod.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi byl novelizován k 1. lednu 2009. Přijat byl s cílem omezit dlouhodobou závislost lidí na sociálních dávkách a zajistit, že dávky budou vypláceny jen těm, kteří se snaží najít si práci. Byl projevem nulové tolerance k občanům parazitujícím na sociálním systému státu. Novela ale podle Motejla silně postihla invalidy, kteří se ocitli téměř bez peněz. Přišli o podstatnou část dávek. Tvrdě dopadla hlavně na postižené ve třetím stupni invalidity, tedy na lidi s nejtěžším zdravotním postižením. Nově je totiž nutné odpracovat každý měsíc alespoň dvacet hodin na veřejně prospěšných pracích.

0„Když chci předložit novelu zákona do sněmovny, musím vědět, jaké náklady ta novela způsobí, jinak nebude přijata. Návrh jsme předložili koncem ledna tak, aby do konce tohoto volebního období mohl být přijat, je navrženo, aby byl zákon přijat ve zrychleném projednávání,“ uvedla ve Studiu ČT24 Alena Páralová (ODS). „Budou mít nárok na dávky, aniž by byla splněna podmínka odpracování těch dvaceti hodin,“ uvedl komunistický poslanec Miroslav Opálka. Poslanci by tedy měli novelu projednat na březnové schůzi. Pokud ji schválí Senát a podepíše prezident, změna začne platit od května.

Video Reportáž Alice Schinabekové a Jana Osúcha
video

Reportáž Alice Schinabekové a Jana Osúcha

Ombudsman upozornil, že pokud je člověk plně invalidní, ale z důvodu svého špatného zdravotního stavu nepracoval a nehradil po určenou dobu sociální pojištění, nemá od 1. ledna 2010 nárok na invalidní důchod. Dávka pomoci v hmotné nouzi, ze které dosud žil, je mu snížena na existenční minimum - tedy 2 020 korun. Invalida třetího stupně nemá ani nárok na příspěvek na dietní stravování, což je částka od 300 po 2 000 korun.

Invalidé jsou trestátni za to, že nemohou pracovat

Zákon invalidy ve své současné podobě podle veřejného ochránce práv v podstatě trestá za to, že nemohou pracovat. „Jestliže proto hovoříme o zneužívání dávek, zákon o pomoci v hmotné nouzi srazil invalidní osoby hluboko pod úroveň těch, kdo sociální pomoc státu skutečně zneužívají,“ zdůraznil. Podobně hovoří i předseda Národní rady zdravotně postižených Václav Krása. Podle něj mohou být takových lidí tisíce.

Motejl doufá, že zákonodárci zapomenou v souvislosti s tímto problémem na politické střety a budou jej bezodkladně řešit. Učinit by tak podle ombudsmana měli bez ohledu na to, že mnozí veřejně deklarovali, že neschválí žádný zákon, který by zvyšoval mandatorní výdaje státu. Učinili tak v souvislosti s prohlubující se zadlužeností republiky.

Ministerstvo práce změnu podporuje. Upozorňuje ale, že invalidé nepřichází o všechny dávky. Zůstavá jim například doplatek na bydlení a také mohou požádat o okamžitou finanční výpomoc, když se dostanou do tísně. Pokud se podaří vrátit podporu invalidů na původní úroveň, vzrostou výdaje státu o zhruba 14 milionů korun ročně.