Palackého univerzita zaplatí dvě pokuty za nákup počítačů

Brno – Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj potvrdil dvě pokuty pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Škola prý chybovala v zakázce na nákup počítačové techniky asi za 20 milionů korun – zaplatí proto pokutu 230 tisíc korun. Rafaj tak nevyhověl odvolání univerzity a potvrdil prvotní rozhodnutí svých úředníků. „Nedostatky včetně následného odmítnutí námitek neúspěšných uchazečů mohly podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl Rafaj.

Univerzita dostala pokutu 100 tisíc korun za zakázku, která se týkala nákupu notebooku, dalších 130 tisíc má škola zaplatit kvůli zakázce na nákup počítačů a monitorů. Univerzita sice v zadávacích podmínkách uvedla, jakou výpočetní techniku požaduje, současně si však vyhradila právo, aby v budoucnu mohla odebírat zboží jiné. Tím podle úřadu přesně nevymezila předmět zakázky. 

Podle antimonopolního úřadu také není vhodné u zboží, u něhož je možno předpokládat rychlý technologický vývoj, uzavírat rámcovou smlouvu s jedním uchazečem. Škola navíc chybovala, když jako jedno z dílčích hodnotících kritérií zvolila výši slevy z aktuálního ceníku dodavatele. Toto kritérium ale podle úřadu není měřítkem ekonomické výhodnosti nabídky. 

Univerzita také požadovala, aby uchazeči doložili, že v posledních třech letech dodali nejméně 300 notebooků - případně 200 monitorů a PC - jednomu objednateli. „Tento požadavek byl nepřiměřený rozsahu a složitosti zakázky a příliš tvrdé požadavky mohly odradit další potenciální uchazeče,“ poznamenal Rafaj.