Výsledky šetření na plzeňských právech budou do konce února

Plzeň - Západočeská univerzita (ZČU) zveřejní závěrečnou zprávu o šetření skandálů na právnické fakultě do konce února. Nebude ale obsahovat jména nestandardních absolventů. Připravuje však podklady k dopisům, které těmto lidem pošle. O případném zveřejnění jmen rozhodne na základě expertizy, kterou pro školu dělá externí právnická kancelář. Ta bude podle rektora Josefa Průši hotova do měsíce.

„Souhrnná zpráva musí být konzultována s ministerstvem školství a akreditační komisí. Pak je potřeba oslovit ty osoby, jichž se týká. Musí mít právo se k tomu vyjádřit, pak teprve přijde rozhodnutí, co je věcí veřejnou, soudů a policie,“ uvedl prorektor František Ježek. Podle Průši je nutné mít vše důkladně připraveno, aby ZČU už první soudní stání neprohrála kvůli formálním chybám. Ze závěrečné zprávy univerzitní prověřovací komise by mělo být patrno, jaká vina je na straně absolventů a jaká na straně fakulty. „Řekl bych, že 75 procent je na straně fakulty, možná ještě více,“ dodal rektor.

Zveřejnění jmen závisí na posudcích právníků

Univerzita už má tři expertizy, z nichž dvě doporučují jména zveřejnit. ZČU by podle odborníků měla postupovat podle správního řádu, byť v zákoně o vysokých školách je psáno, že se na vysoké školy nevztahuje. „Praxe je ale jiná, protože už jsme byli asi ve dvou případech odsouzeni podle správního řádu, zatím jenom k poplatkům za soudní spor těch, kteří nás zažalovali. Takže je vidět, že správní řád se aplikuje i na vysoké školy,“ dodal rektor. Podle něj je to logické, protože univerzita je veřejná instituce, která musí být pod určitou kuratelou, jež umožňuje odvolání proti jejímu rozhodnutí.

Komise čtyři měsíce zkoumala pouze univerzitní archiv a nežádala o jiné externí dokumenty. „To přijde teď, kdy ve 30 případech oslovíme některé vysoké školy včetně zahraničních, aby nám sdělily, zda konkrétní student tam studoval a jak dlouho. Měly by mít nějaké výstupy jeho studia,“ uvedl Průša. Půjde pouze o magistry.

Ježek: Viníky krize fakulty je potřeba odsoudit

ZČU podle Ježka čeká velmi těžká věc, a to pojmenovat vnitřní viníky. „Tam bychom neměli šetřit jmény, kdo za tím stál, s jakými metodami a co se zhroutilo uvnitř fakulty a univerzity,“ uvedl. Postihy pracovníků, kteří nechali práva dojít téměř až k uzavření, jsou plně v kompetenci současného vedení fakulty. Podle Ježka je důležité také morální odsouzení, jež označí skupinu lidí, která problémy způsobila.

Kontrola rigorózních prací
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24